THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของทุกคนในสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ยากจน และด้อยโอกาส ที่คุณภาพชีวิตถูกบั่นทอนให้แย่ลงไปกว่าเดิม จากปัญหาการว่างงาน การถูกเลิกจ้าง โอกาสในการประกอบอาชีพ และช่องทางทำมาหากินที่ถูกจำกัด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่มูลนิธิEDF ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและดูแลอย่างเร่งด่วนก็คือลูกหลานของพวกเขาเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เด็กๆต้องสูญเสียโอกาส และหลุดออกจากระบบการศึกษา

แต่ด้วยข้อจำกัดหลายๆประการในการจัดกิจกรรมระดมทุน อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระดบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2564 นี้ มูลนิธิEDF สามารถระดมทุนการศึกษาจากผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา เพื่อส่งมอบให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส และขาดแคลนในโครงการต่างๆได้เพียง 8,067 คน (ลดลงประมาณ 4.5% จากปีการศึกษา 2563) โดยมีเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ เป็นจำนวนมากถึง 2,043 คน 

ในจำนวนเด็กนักเรียน 2,043 คน ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ มีจำนวนไม่น้อยที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมูลนิธิฯได้ดำเนินการจัดหาทุนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมเพื่อมอบให้แก่เด็กๆเหล่านี้บางส่วน เพื่อช่วยประคับประคองให้พวกเขาและครอบครัวสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ ดังนั้นมูลนิธิEDF จึงอยากนำเสนอเรื่องราวบางส่วนของเด็กๆที่พลาดโอกาสในการรับทุนการศึกษาในปีนี้ และกำลังรอโอกาสครั้งที่ 2 อีกครั้งในปีการศึกษา 2565 เพื่อสานต่อความฝันที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษาต่อไป

สำหรับโครงการทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้ นอกจากเด็กๆที่พลาดโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาในปีนี้แล้ว มูลนิธิEDF คาดการณ์ว่าจะมีเด็กๆด้อยโอกาสอีกเป็นจำนวนมาก ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาเข้ามา เนื่องจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้า โดยมูลนิธิ EDF ได้เริ่มเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีทุนการศึกษาเพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือให้แก่เด็กๆ เหล่านี้ได้

ในช่วงเทศกาลแห่งความสุข และการแบ่งปัน ส่งท้ายปี 2564 นี้ ผมจึงอยากเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในการส่งต่อ และให้ "โอกาสทางการศึกษา" ให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลนเหล่านี้ ซึ่งผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพลังแห่งการให้โดยเฉพาะ "การให้โอกาส" นั้น จะสามารถส่งต่อ และเปลี่ยนเป็นพลังใจที่สำคัญให้เด็กๆที่ได้รับโอกาสจากท่าน มีความเข้มแข็ง สามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งในชีวิตและการเรียน และเติบโตเป็นผู้ให้โอกาส และช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไปในอนาคตครับ
 

โดยท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์ ให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ โดยทุกๆการบริจาคสามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดครับ 

*เพื่อให้ได้Œรับสิทธิ์ในการหักลดหย‹อนภาษีเงินได้ประจําปี‚ภาษี 2564 โปรดทํารายการบริจาคของท่านก่‹อนวันที่ 31 ธ.ค. 2564 
**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งการบริจาค ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF โทร 02-579-9209 ถึง 11 โทรสาร 02-940-5266 อีเมล์ public@edfthai.org หรือ LINE @edfthai

 

 
 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565
---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ มูลนิธิEDF" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org หรือโทรสาร 02-940-5266 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand