THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิEDF จึงได้ขยายเวลาเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2563 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้ (จากเดิม 31 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ยังไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษา ที่ยังคงมีอยู่อีกกว่า 3,500 คน สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาหยิบยื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ


โดยความคืบหน้าของการระดมทุนการศึกษาของมูลนิธิEDF ล่าสุด ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาที่ร่วมมอบโอกาสให้แก่เด็กๆเหล่านี้รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น   6,862   คน (ม.ต้น 6,145 ทุน ม.ปลาย 420 ทุน เด็กนร.พิการ 126 ทุน เด็กนร.กำพร้า 159 ทุน และอุดมศึกษา 12 ทน) หรือประมาณ 66 เปอร์เซนต์ ของจำนวนเด็กนักเรียนที่ต้องการทุนการศึกษาทั้งหมดซึ่งมีอยู่มากถึง 10,360 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในปี 2563 นี้ครับ

ทั้งนี้การระบาดของโรคโควิดข19 ในช่วงที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเด็กๆในเรื่องการเลื่อนเวลาเปิดเทอมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านการศึกษา อันเป็นผลมาจากการขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้เป็นระยะเวลานาน และยิ่งเด็กๆที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยแบบหาเช้ากินค่ำ ยังมีผลกระทบทางด้านโภชนาการที่เด็กๆไม่ได้รับสารอาหารอย่างที่ควรจะได้รับ เนื่องจากการขาดโอกาสในการได้รับประทานอาการกลางวันจากโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอีกด้วยครับ

ในช่วงเวลาปิดภาคเรียนที่ยาวนานกว่าปกตินี้ ผมจึงอยากนำเสนอ รื่องราวของเด็กๆ 4คน จากจำนวน 3,500 คนที่ยังไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษา ที่แม้ว่าพวกเขายังไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้ทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนในวันเปิดเทอมที่จะถึงนี้หรือไม่ แต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา หรือปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่กลับใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมในการทำงานช่วยเหลือครอบครัว หรือทำงานพิเศษเพื่อหารายได้เล็กๆน้อยๆ ด้วยความหวังที่จะเก็บออมไว้เพื่ออนาคตทางการศึกษาของพวกเขาเองในอนาคตครับ

สำหรับเด็กๆในวัยเรียนเหล่านี้ การทำงานเพื่อหารายได้พิเศษ หรือช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว อาจดูเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากพวกเขาจะได้รับการการสนับสนุนให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะได้มีความรู้ และทักษะ ที่จำเป็นมากเพียงพอที่จะนำไปประกอบอาชีพ เพื่อดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนมากกว่านี้

วันนี้ ยังพอมีเวลา ที่ท่านจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยสนับสนุนให้เด็กๆเหล่านี้ สามารถก้าวข้ามวัฎจักรแห่งความยากไร้ ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษา ที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้ตลอดไปครับ


โดยท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาค หรือแจ้งการบริจาค และขอรับใบเสร็จเพื่อขอลดหย่อนภาษีประจำปี ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF โทร. 02-579-9209 ถึง 11 หรืออีเมล์ public@edfthai.org


สุดท้ายนี้ ผมขอให้ท่านและครอบครัวสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง และปลอดภัยครับ

 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2563 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2563
  3. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2563 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 2563

---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
ธนาคารทหารไทย  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org หรือโทรสาร 02-940-5266 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand