THA  ENG   JPN
 


 15 วันสุดท้ายกับความหวังของเด็กๆ อีก 1,996 คนที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน

เรียนผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน
 
หลังจากโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีรายงานการสำรวจจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ว่ามีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 20,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน ซึ่งปัญหาด้านเศรษฐกิจและปากท้องยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กขาดแคลนและด้อยโอกาส แม้จะมีการสนับสนุนจากรัฐ แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายหลายประการที่การอุดหนุนยังไม่ครอบคลุม เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนอีกหลายประการ
 
สำหรับโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ประจำปีการศึกษา 2567 ขณะนี้มูลนิธิ EDF ได้ทยอยประกาศรายชื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนกลุ่มแรกจำนวน 7,662 คน หรือประมาณ 80% ของเด็กๆ 9,658 คนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในปีนี้ เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาต่อของเด็กนักเรียนทุนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร และเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อรับทุนการศึกษา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรงเรียนจะเปิดเทอมไปแล้วกว่า 1 เดือน แต่ในวันนี้ (15 มิถุนายน 2567) ยังคงมีเด็กนักเรียนอีก 1,996 คน หรือประมาณ 20% ที่ยังไม่มีผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะความยากจน ซึ่งเด็กเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ
 
 • โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากจนในระดับชั้นม.ต้น ได้รับบริจาคแล้ว 6,418 ทุน ยังคงมีเด็กนักเรียนที่รอทุนการศึกษาอีก 1,578 คน [ร่วมบริจาค]
   
 • โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากจนแต่เรียนดีในระดับม.ปลาย/อาชีวศึกษา ได้รับบริจาคแล้ว 751 ทุน ยังคงมีเด็กนักเรียนรอทุนการศึกษาอีก 219 คน [ร่วมบริจาค]
   
 • โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ ได้รับบริจาคแล้ว 249 ทุน ยังคงมีเด็กนักเรียนรอทุนการศึกษาอีก 171 คน [ร่วมบริจาค]
   
 • โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับบริจาคแล้ว 244 ทุน ยังคงมีเด็กนักเรียนรอทุนการศึกษาอีก 28 คน [ร่วมบริจาค]
 
ในวันนี้ยังพอมีเวลาที่ท่านจะตัดสินใจช่วยเหลือเด็กๆสักหนึ่งคน จาก 1,996 คนที่ยังไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้มีจุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตและกำหนดอนาคตได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงครับ
 
มูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆที่ยังไม่ได้รับทุนในปีการศึกษา 2567 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยท่านสามารถบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิ EDF โอนเงินบริจาคผ่านธนาคาร สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านระบบ E-Donation หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม แจ้งการบริจาค หรือขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF โทร 02-579-9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) Line: @edfthai หรืออีเมล์ [email protected]

 
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่สดใสและเติมเต็มความหวังให้กับเด็กนักเรียนที่กำลังรอโอกาสที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษาทุกคนในปีการศึกษา 2567 นี้ ด้วยครับ
 

 

 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
 1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2567
---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ มูลนิธิEDF" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ [email protected] หรือ LINE @edfthai
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand