THA  ENG   JPN
 

โครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531 โดยมุงหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 34 ปีที่ มูลนิธิEDF ได้ทำหน้าที่เป็น "สะพานน้ำใจ" ในการส่งต่อความช่วยเหลือด้านการศึกษาจากผู้บริจาค ไปยังเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสได้เป็นจำนวนมากถึง 398,500 คน ในกว่า 5,600 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 61 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย (ตัวเลขตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2564)

สำหรับความคืบหน้าของโครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF ในปี 2565 
ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นมา มูลนิธิ EDF ได้เริ่มเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในปีการศึกษา 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งเริ่มมีโรงเรียนทยอยจัดส่งใบสมัครของเด็กนักเรียนเพื่อสมัครขอรับทุนในโครงการต่างๆเข้ามาบ้างแล้ว โดยมูลนิธิEDF ประเมินว่า ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร จะมีจำนวนเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนเข้ามาไม่น้อยกว่า 10,000 คนครับ

ผมจึงขอนำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตด้วยความหวังที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษาของเด็กๆ 4 คน ได้แก่ ด.ญ.ชวนันท์ หรือตั๊กแตน และ ด.ญ.สุภัชญา (เก๋) ชั้นป.6 จากจังหวัดมุกดาหาร ด.ช.คชภัค (แคน) ชั้นป.6 จากจ.มหาสารคาม และ ด.ช.สรรเพชญ (อ๋อม) ชั้นป.6 จากจ.นครราชสีมา ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ได้สมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ในปีการศึกษา 2565 ที่จะมาถึงนี้ครับ


สำหรับเด็กๆที่ขาดแคลนเหล่านี้ "ทุนการศึกษา" ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาปัญหาความขัดสนของครอบครัวของพวกเขา แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทั้งในชีวิต และการเรียน เพื่อนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวังวนของความยากไร้ได้ต่อไปในอนาคตครับ

ในช่วงเทศกาลแห่งความสุข และการแบ่งปันต้อนรับปีใหม่ 2565 นี้ ผมอยากขอเชิญชวนท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ และให้ "โอกาสทางการศึกษา" ให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลนเหล่านี้ ซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพลังแห่งการให้โดยเฉพาะ "การให้โอกาส" นั้น จะสามารถส่งต่อและเปลี่ยนเป็นพลังใจที่สำคัญให้เด็กๆที่ได้รับโอกาสจากท่าน มีความเข้มแข็ง สามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งในชีิวิตและการเรียน และเติบโตเป็นผู้ให้โอกาส และช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไปในอนาคตครับ

โดยท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์ ให้แก่เด็กนร.ในโครงการต่างๆได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่  โดยทุกๆการบริจาคสามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดครับ

 

**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งการบริจาค ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF โทร 02-579-9209 ถึง 11 โทรสาร 02-940-5266 อีเมล์ public@edfthai.org หรือ LINE @edfthai

 

 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565
---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ มูลนิธิEDF" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org โทรสาร 02-940-5266 หรือ LINE @edfthai
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand