THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

เป็นระยะเวลา 31 ปี ที่มูลนิธิEDF ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยมุ่งหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษา ให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งปณิธานดังกล่าวยังได้รับการสานต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ส่งผลให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2561 มูลนิธิ EDF ได้ส่งต่อโอกาสและน้ำใจในรูปแบบของความช่วยเหลือทางการศึกษา จากผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาจากทั้งในและต่างประเทศ ไปยังเด็กนักเรียนทุนที่ขาดแคลนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 373,414 คน จากกว่า 5,500 โรงเรียน ในพื้นที่ 61 จังหวัดของประเทศไทยครับ

สำหรับโครงการทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2562 นี้ ตามที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบก่อนหน้านี้ว่า ในปีนี้มีเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในทุกโครงการ เป็นจำนวนมากถึง 10,046 คน ซึ่งมูลนิธิEDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆเหล่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา (รอบเทอม1/2562) โดยมีผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคทุนการศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น 8,015 ทุน แยกเป็นทุนเด็กนร.ยากจนในระดับม.ต้น ประเภท 3ปี และ 1ปี รวม 6,666 ทุน ทุนเด็กนร.ยากจนในระดับม.ปลาย/อาชีวศึกษา 739 ทุน ทุนเด็กนร.พิการเรียนร่วมในรร.ปกติ 344 ทุน ทุนเด็กนร.กำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 245 ทุน และทุนในระดับอุดมศึกษา 21 ทุน ทำให้เรายังคงต้องการการสนับสนุนทุนการศึกษา เพิ่มเติมอีกจำนวน 2,031 ทุน เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการทุนการศึกษาของเด็กๆที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสครบทั้ง10,046 คนครับ 
 
"การสนับสนุน" และ "ความช่วยเหลือ" จากท่านเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วง "จุดเปลี่ยนของชีวิต" ของเด็กๆที่ขาดแคลนเหล่านี้ ซึ่งหากพวกเขาได้รับ "โอกาส" ให้มี "พื้นที่ยืน" อยู่ในระบบการศึกษา อย่างน้อยจนจบระดับมัธยมศึกษา หรือาชีวศึกษา พวกเขาก็จะสามารถนำวุฒิการศึกษา และความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดความฝัน และความหวังที่จะมี "อนาคตที่ดีขึ้น" ของตนเองและครอบครัวได้ง่ายขึ้นครับ

 
"ทุนการศึกษา" ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาปัญหาความขัดสนของครอบครัวของเด็กๆเหล่านี้ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทั้งในชีวิต และการเรียน เพื่อนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวังวนของความยากไร้ได้ต่อไปในอนาคตครับ
 
ดังนั้นมูลนิธิEDF จึงได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษารอบเพิ่มเติม (รอบเทอม2/2562) เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เด็กๆทั้ง 2.031 คนที่ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึง 30 กันยายน 2562 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพิจารณา เพื่อมอบ "โอกาสครั้งที่สอง" ให้แก่พวกเขาอย่างน้อยสักคนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของพวกเขาได้ตลอดไป โดยท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org
 
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2562 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562
  3. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2562 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2562

---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
ธนาคารทหารไทย  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org หรือโทรสาร 02-940-5266 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand