THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้สถานศึกษาต่างๆเลื่อนการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ดังนั้นมูลนิธิ EDF จึงได้ขยายเวลาเปิดรับบริจาคทุนการในรอบเทอม 2/2563 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (จากเดิม 30 กันยายน 2563) เพื่อขยายโอกาสให้แก่เด็กๆที่ยังไม่ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งผมต้องขอขอบคุณท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังคงได้รับนํ้าใจ และการแบ่งปันจากทั่วทุกสารทิศที่หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย

ตุลาคม 2563 ถือเป็นเดือนสุดท้ายที่มูลนิธิEDF จะเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับเด็กนักเรียนทั้ง 10,360 คนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน (1 ตุลาคม 2563) มีเด็กๆที่มีผู้ให้การอุปการะทุนการศึกษาแล้วรวมทั้งสิ้น 8,062 คน หรือคิดเป็น 78% ของเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนทั้งหมด ประกอบไปด้วยเด็กนร.ทุนระดับม.ต้น 6,920 คน ระดับม.ปลาย/อาชีวศึกษา 677 คน เด็กนร.พิการเรียนร่วมฯ 226 คน เด็กนร.กำพร้าในจว.ชายแดนภาคใต้ 216 คน และระดับอุดมศึกษา 23 คน ส่งผลให้ยังคงมีเด็กนร.ที่ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาอีกทั้งสิ้น 2.298 คน ครับ
 
ในเดือนนี้ นอกจาก ข้อมูลของเด็กๆอีกหลายๆคนที่ยังไม่ได้รับทุนการศึกษา แล้ว มูลนิธิEDF ยังอยากรบกวนเวลาท่านสักเล็กน้อยเพื่ออ่านเรื่องราวของ คุณครูดาวเรือง สว่างแสง อดีตเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิEDF ปีพ.ศ.2538-2541 ซึ่งโอกาสที่เธอได้รับจากผู้อุปการะทุนการศึกษาในวันนั้น ช่วยต่อลมหายใจทางการศึกษาให้แก่เธอ จนสามารถสานต่อความฝันในการเป็นครูที่ดีได้ในวันนี้ครับ
 
มูลนิธิEDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทั้ง 2.298 คนที่ยังไม่มีผู้อุปการะ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสการสานต่อความหวังในการมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษาเหมือนเช่นที่คุณครูดาวเรืองเคยได้รับครับ

โดยท่านสามารถ ร่วมบริจาคทุนการศึกษ ผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการข้อมูลการบริจาค เด็กนักเรียนในอุปกระ หรือแจ้งการบริจาค และขอรับใบเสร็จเพื่อขอลดหย่อนภาษีประจำปี ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF โทร. 02-579-9209 ถึง 11 หรืออีเมล์ public@edfthai.org
 
 
 

  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2563 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2563
  3. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2563 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 2563

---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
ธนาคารทหารไทย  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org หรือโทรสาร 02-940-5266 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand