THA  ENG   JPN
 

เรียน ผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน
 
ปี พ.ศ.2565 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปถือเป็นวาระครบรอบ 35 ปี แห่งพันธกิจเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันของเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในประเทศไทยผ่านโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ที่เริ่มต้นจากการระดมทุนจากผู้มีจิตเมตตากลุ่มเล็ก ๆ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดอุดรธานีจำนวน 41 คน เมื่อปี พ.ศ.2531 เรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2565 ที่มีเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนในโครงการของมูลนิธิ EDF ทั่วประเทศไทยจำนวนมากถึง  406,560 คน ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากผู้บริจาคจำนวนนับแสนราย

 
แน่นอนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าท่านคือหนึ่งในผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมเปลี่ยน แปลงอนาคตของเด็ก ๆ เหล่านี้ เพราะโอกาสที่ท่านได้เคยแบ่งปันผ่านโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น เพราะมิเช่นนั้นแล้วเด็ก ๆ จำนวนมากเหล่านี้อาจต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาอย่างถาวร

 
ทุนการศึกษาที่ท่านมอบให้จึงไม่ใช่เพียงแค่เงินทุน แต่เป็นทั้งโอกาส กำลังใจ แรงบันดาลใจ และหลักประกันที่นำไปสู่อนาคตที่สดใสของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนทุกคน อย่างไรก็ตามผมเองไม่สามารถยืนยันได้ว่าเด็กนักเรียนทุนทั้ง 406,560 คน จะสามารถมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยโอกาสที่พวกเขาได้รับจากผู้อุปการะถือเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนจะสามารถใช้โอกาสที่ตนเองได้รับ เพื่อต่อยอดความสำเร็จในชีวิตได้มากหรือน้อยตามศักยภาพที่เด็กแต่ละคนพึงมี และเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้โอกาส และแบ่งปันแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสคนอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

เนื่องในวาระครบรอบ 35 ปี ของมูลนิธิ EDF ผมขอนำเสนอข้อความบางส่วนจากอดีตเด็กนักเรียนทุนที่เคยได้รับโอกาสทางการศึกษาจากผู้อุปการะที่ได้นำพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง จนเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมไทย สมดั่งปณิธานของท่านพันเอก สมคิด ศรีสังคม อดีตประธานกรรมการ และผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ EDF ได้ตั้งไว้
 
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความเอื้ออาทรและการแบ่งปันที่ได้มอบให้แก่เด็กนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่ผ่านมา การสนับสนุนจากท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งในการช่วยสานต่อพันธกิจของเราให้สำเร็จลุล่วง แต่การลงทุนด้านการศึกษาและการพัฒนาคน ไม่อาจเห็นผลได้เพียงชั่วข้ามคืน การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากท่านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีการศึกษา 2566 นี้ มูลนิธิ EDF จะได้รับเกียรติและโอกาสจากท่านอีกครั้งในการเป็นสะพานแห่งน้ำใจเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาจากท่านไปยังเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนที่ยังคงมีอยู่อีกมากในสังคมไทย
 
 
มูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีทุนการศึกษาเพียงพอสำหรับน้องๆที่กำลังจะสมัครขอรับทุนการศึกษาใหม่ในปีนี้ โดยท่านสามารถทำการบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ โอนเงินบริจาคผ่านธนาคาร หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดผ่านแอพพลิเคชั่นของทุกธนาคาร โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคของมูลนิธิ EDF ได้ที่นี่
 
อนึ่ง ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนักเรียนทุนในอุปการะ ติดต่อทางจดหมายกับเด็กนักเรียนทุน หรือให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆแก่เด็กนักเรียนทุน โดยสามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF ได้ที่โทร 02-579-9209-11 (จ.-ศ. 09.00-16.30น.) Line: @edfthai หรืออีเมล์ public@edfthai.org

 

 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566
---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ มูลนิธิEDF" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org โทรสาร 02-940-5266 หรือ LINE @edfthai
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand