THA  ENG   JPN
 

เรียน ผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน
 
ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งทีมงานทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ได้เริ่มยืนยันสถานะการเข้าเรียน ตรวจสอบข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นของนักเรียนที่สมัครขอรับทุน เพื่อเตรียมดำเนินการโอนทุนการศึกษาในขั้นตอนต่อไป ซึ่งในปัจจุบัน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 มีนักเรียนที่มีผู้อุปการะทุนการศึกษาแล้ว 6,613 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2566 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 9,753 คน

 
ส่งผลให้ในวันนี้ยังคงมีนักเรียนอีก 3,140 คน ที่ยังไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษา ประกอบไปด้วย นักเรียนที่รอการอุปการะทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทุน 3  ปี และ 1 ปี) 2.415 คน นักเรียนที่รอการอุปการะทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 519 คน และนักเรียนที่รอการอุปการะทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 206 คนครับ
 
หลาย ๆ ท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าหากนักเรียนเหล่านี้ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ พวกเขาจะได้เรียนต่อหรือไม่ ผมขอชี้แจงว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังคงได้เรียนต่อในภาคเรียนแรก เนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนที่สมัครขอรับทุน ล้วนมีความต้องการที่จะสนับสนุนให้บุตรหลานของตนเองได้รับการศึกษา แม้จะมีความขัดสนของครอบครัวเป็นอุปสรรคสำคัญ แต่หากไม่ได้รับทุนการศึกษาพวกเขาอาจตกอยู่ในความเสี่ยงที่ต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน หรือเรียนไม่จบช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะความไม่พร้อมด้านการเงินของครอบครัวทำให้ไม่สามารถส่งเสียได้ตลอดรอดฝั่ง ขณะที่นักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษจำนวนไม่น้อย เช่น ยากจนและครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับญาติที่แก่ชรา  นักเรียนกลุ่มนี้อาจไม่สามารถเรียนต่อได้ เพราะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานั้นมากเกินกว่าความสามารถในการหารายได้ของผู้ปกครอง ทำให้ต้องออกมาทำงานรับจ้างเพื่อปากท้องของครอบครัว
 
ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา พวกเราทีมงานมูลนิธิ EDF ทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิได้เป็นสื่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือทางการศึกษาจากผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาไปยังนักเรียนด้อยโอกาสกว่า 400,000 คน แม้ว่ามูลค่าทุนการศึกษาอาจจะไม่ได้มากมายนัก แต่สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน โอกาสที่ได้รับจากผู้บริจาคนั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์ ที่ช่วยนำทางพวกเขาไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา และเป็นจุดพลิกผันในชีวิตของนักเรียนหลาย ๆ คน ที่ช่วยดึงพวกเขาขึ้นจากกับดักความยากจน และมีกำลังใจที่จะหยัดยืนอยู่ในระบบการศึกษาได้จนจบ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดและสานฝันอนาคตด้วยตัวของพวกเขาเองได้ต่อไป

วันนี้ยังพอมีเวลาที่ท่านจะพิจารณาช่วยเหลือเด็กนักเรียนสักหนึ่งคน อย่างน้อยเพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับการศึกษาต่อไปได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลถึงความขัดสนของครอบครัว และมีกำลังใจในการต่อสู้ และฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง
 

มูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนในปีการศึกษานี้ที่ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาอีก 3,140 คน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยท่านสามารถทำการบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ โอนเงินบริจาคผ่านธนาคาร  สแกนคิวอาร์โค๊ดผ่านระบบE-Donation (สแกนได้ผ่านแอปพลิเคชั่นของทุกธนาคาร) หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคของมูลนิธิ EDF ได้ที่นี่
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF หรือแจ้งการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF ได้ที่โทร 02-579-9209-11 (จ.-ศ. 09.00-16.30น.) Line: @edfthai หรืออีเมล์ [email protected]

 

 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566
---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ มูลนิธิEDF" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ [email protected] โทรสาร 02-940-5266 หรือ LINE @edfthai
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand