THA  ENG   JPN
 

เรียน ผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน
 

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ถือเป็นเดือนสุดท้ายของการเรียนการสอนในปีการศึกษา2565 ก่อนปิดเทอมใหญ่ และเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มูลนิธิEDF ได้ประกาศผลการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ที่กำลังจะมาถึง ทั้งเด็กนักเรียนทุนใหม่ และเด็กนักเรียนทุนต่อเนื่อง โดยในปี2566 นี้ มีเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสในทุกโครงการผ่านการคัดเลือกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,753 คน จากกว่า 1,400 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย

โดยมูลนิธิEDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่างหน้าสำหรับปีการศึกษา 2566 มาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีทุนการศึกษามากเพียงพอที่สำหรับเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนในปีนี้ ซึ่งความคืบหน้าในการระดมทุนการศึกษาล่าสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 มีผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคทุนการศึกษาในโครงการต่างๆเข้ามาแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,929 ทุน ประกอบไปด้วยทุนการศึกษาระดับม.ต้น 4,304 ทุน ทุนการศึกษาระดับม.ปลาย/อาชีวศึกษา 324 ทุน ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 210 ทุน ทุนการศึกษาเด็กกำพร้าใน3จังหวัดชายแดนใต้ 76 ทุน และทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 15 ทุน

อย่างไรก็ตามมูลนิธิ EDF ยังคงต้องการการสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 4,824 ทุน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นี้ เพื่อเติมเต็มความหวังที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 9,753 คนในปีนี้

ดังนั้น มูลนิธิEDF จึงขอนำเสนอเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งจาก 9,753 คนที่รอรับทุนการศึกษาในปีนี้ ได้แก่ น้องกุ๊กไก่ เด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมฯจากจ.อุบลราชธานี น้องอทิตยา ชั้นปวช.2 จากจ.กาฬสินธุ์ ที่ทำงานทุกอย่างเพื่อส่งตัวเองเรียน น้องขนมจีน ชั้นป.6 และน้องโชค ชั้นม.3 เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนที่ขอรับทุนในระดับม.ต้น และม.ปลายจากจ.สุรินทร์ และนครพนม

จากประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กและโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทยมากกว่า 35 ปี มูลนิธิEDF ตระหนักดีว่า "ปัญหาความยากจน" มิใช่เพียงแค่การขัดสนทางด้านเงินทองเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการขาดแคลนโอกาสในหลายๆด้าน เช่นโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ โอกาสในการเข้าถึงสิทธิต่างๆที่ตนเองพึงได้รับ โอกาสในการประกอบอาชีพ รวมไปถึง "โอกาสทางการศึกษา" ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยนำพาพวกเขาให้หลุดพ้นจากวัฎจักรแห่งความยากไร้ได้อย่างยั่งยืน

การสนับสนุนทุนการศึกษาจากท่าน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวเด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาสเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขามีพื้นที่ยืนอยู่ในระบบการศึกษาให้ได้นานมากพอที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาความขัดสนของครอบครัว เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และทักษะต่างๆที่จำเป็น ในการเตรียมพร้อมเปิดรับโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิต และใช้ประกอบอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

วันนี้ ยังพอมีเวลาที่ท่านจะตัดสินใจเพื่อให้การอุปการะทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสสักหนึ่งคน โดยมูลนิธิEDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2566 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นี้ ซึ่งทุนการศึกษาที่ท่านมอบให้นอกจากจะช่วยต่อลมหายใจทางการศึกษาให้แก่พวกเขาแล้ว ยังเป็นทั้งโอกาส กำลังใจ แรงบันดาลใจ และหลักประกันที่นำไปสู่อนาคตที่สดใสของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนทุกคนอีกด้วยครับ


ท่านสามารถทำการบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ โอนเงินบริจาคผ่านธนาคาร  สแกนคิวอาร์โค๊ดผ่านระบบE-Donation (สแกนได้ผ่านแอปพลิเคชั่นของทุกธนาคาร) หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคของมูลนิธิ EDF ได้ที่นี่
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF หรือแจ้งการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF ได้ที่โทร 02-579-9209-11 (จ.-ศ. 09.00-16.30น.) Line: @edfthai หรืออีเมล์ [email protected]

 

 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566
---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ มูลนิธิEDF" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ [email protected] โทรสาร 02-940-5266 หรือ LINE @edfthai
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand