THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

โครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531 โดยมุงหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 32 ปีที่ มูลนิธิEDF ได้ทำหน้าที่เป็น "สะพานน้ำใจ" ในการส่งต่อความช่วยเหลือด้านการศึกษาจากผู้บริจาค ไปยังเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสได้เป็นจำนวนมากถึง 382,048 คน ใน 5,600 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 61 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย (ตัวเลขตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2562)

ในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษานั้น "การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง" ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับ โดยเฉพาะในช่วง "หัวเลี้ยวหัวต่อ" ในชีวิตของเด็กๆที่ขาดแคลนเหล่านี้ ซึ่งหากพวกเขาได้รับ "โอกาส" ให้มี "พื้นที่ยืน" อยู่ในระบบการศึกษาได้นานขึ้นมากเท่าไหร่ หรืออย่างน้อยจนจบระดับมัธยมศึกษา หรือาชีวศึกษา พวกเขาก็จะสามารถนำวุฒิการศึกษา และความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดความฝัน และความหวังที่จะมี "อนาคตที่ดีขึ้น" ของตนเองและครอบครัวได้ง่ายขึ้นครับ

"ทุนการศึกษา" ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาปัญหาความขัดสนของครอบครัวของเด็กๆเหล่านี้ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทั้งในชีวิต และการเรียน เพื่อนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวังวนของความยากไร้ได้ต่อไปในอนาคตครับ

ในเดือนธันวาคมนี้ มูลนิธิEDF ได้เริ่มเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในปีการศึกษา 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับ ดังนั้นจึงขอแบ่งปันหนึ่งเรื่องราวของ ด.ช.กฤษณะ หรือน้องพู อายุ13 ปี เด็กนร.ชั้นม.1 จากจ.นครราชสีมา ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ ด้วยการหาเก็บขวดพลาสติกขายเพื่อเป็นค่าขนมไปโรงเรียนด้วยตนเอง และด.ช. รัตพล หรือน้องปิ๊ก อายุ13 ปี เด็กนร. ชั้นม.1 จากจ.สุรินทร์  ซึ่งช่วยครอบครัวหารายได้หลังเลิกเรียนโดยทำงานรับจ้างที่ร้านก๋วยเตี๋ยว ซึ่งนอกเหนือจากเด็กๆทั้งสองคนแล้วแล้ว มูลนิธิEDF ประเมินว่าเมื่อสิ้นสุดการรับสมัครในช่วงต้นปี 2563 จะมีเด็กนักเรียนสมัครขอรับทุนเข้ามาไม่ต่ำกว่า 9,000-10,000 คน ซึ่งมูลนิธิEDF จะได้ทยอยนำเรื่องราวที่น่าสนใจของน้องๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้อ่านกันต่อไปครับ  
 

ในเทศกาลแห่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ มีหลากหลายวิธีที่ท่านสามารถร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลนเหล่นี้ร่วมกับมูลนิธิEDF ได้ครับ โดยท่านสามารถเลือก บริจาคทุนการศึกษา หรือ บริจาคอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่จำเป็นผ่านโครงการ "ชุดของขวัญแห่งการเรียนรู้" ให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในโครงการของมูลนิธิEDF โดยทุกๆการบริจาคสามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แจ้งการบริจาค หรือขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org

อนึ่ง ห
ากท่านต้องการใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2562 โปรดทำรายการบริจาคก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ครับ
 
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2563 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
  3. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2563 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2563

---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
ธนาคารทหารไทย  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org หรือโทรสาร 02-940-5266 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand