THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายระลอกที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ส่งผลกระทบในหลากหลายมิติทั้งด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ และคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มคนที่ด้อยโอกาส และยากจน ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีจำนวนคนที่ ยากจนเพิ่มมากขึ้น โดยมูลนิธิ EDF ประเมินว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลต่ออัตราการหยุดเรียนกลางคันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ ที่ครอบครัวไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตรหลานได้ เนื่องจากรายได้ และการจ้างงานที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และต่อเนื่องยาวนาน

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิEDF ได้ทำการสรุปยอดทุนการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับบริจาคสำหรับเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนในทุกโครงการประจำปีการศึกษา 2564 โดยเราสามารถระดมทุนการศึกษาได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,067 ทุน (ตัวเลขอย่างป็นทางการ) แบ่งเป็นทุนเด็กนักเรียนยากจนในระดับ ม.ต้น 6,893 ทุน ทุนเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในระดับ ม.ปลาย 740 ทุน ทุนเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 202 ทุน ทุนเด็กนักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 195 ทุน และทุนระดับอนุปริญญา และอุดมศึกษาอีก 37 ทุน ครับ หรือคิดเป็น 80% ของจำนวนเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 10,110 คนในปีนี้ครับ

ซึ่งผมต้องขอขอบคุณผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ท่านก็ยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่โครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF เพื่อเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 

จากการทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆในทุกพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิEDF ในปีนี้ เราพบว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังเป็นปัจจัยหลักที่ไม่เพียงส่งผลต่อโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่ต้องปรับตัวกับการเรียนการสอบในรูปแบบออนไลน์ ที่ยังขาดความพร้อมในหลายๆด้านทั้งในส่วนของโรงเรียน และตัวเด็กนักเรียนเอง แต่ยังส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิต และคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และครอบครัวที่ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่การทำมาหาเลี้ยงชีพไม่สามารถทำได้เป็นปกติเหมือนก่อน 

ดังนั้น ผมจึงอยากให้ท่านได้เห็นภาพถึงผลกระทบดังกล่าวที่มีต่อทั้งโรงเรียน ครู และเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ผ่านเรื่องราวของ นัท หรือปาณัสม์ คล้ายกับคำ อดีตเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิEDF ที่เพิ่งจบการศึกษาชั้นม.6 เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ต้องหยุดพักความฝันในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยลงชั่วคราว เพราะต้องออกมาทำงานช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และบทความเกี่ยวกับ การปรับตัวของโรงเรียน คุณครู และน้องๆในพื้นที่ชนบทห่างไกล ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงที่ผ่านมาครับ 

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส และให้การสนับสนุนโครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF ด้วยดีเสมอมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีการศึกษา 2565 ที่จะมาถึงนี้ ท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิ EDF อีกครั้งในการสานต่อความฝันในการมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนที่ยังคงมีอีกมากในสังคมไทยครับ 


ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป มูลนิธิEDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับปีการศึกษา 2565 โดยท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์ ให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่  โดยทุกๆการบริจาคสามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดครับ

ผมขออำนวยพรให้ทุกท่าน และครอบครัว แคล้วคลาดปลอดภัย และผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีครับ

**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งการบริจาค ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF โทร 02-579-9209 ถึง 11 โทรสาร 02-940-5266 หรืออีเมล์ public@edfthai.org 

 

 
 
 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565
  3. ในปีการศึกษา 2565 มูลนิธิ EDF จะยังคงนโยบายเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุนในทุกประเภท โครงการเพียงรอบเดียวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นี้ เพื่อรอประเมินสถานการณ์การเลื่อนวันเปิด-ปิดภาคเรียน จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ มูลนิธิEDF" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org หรือโทรสาร 02-940-5266 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand