THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

 

โครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531 โดยมุงหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 33 ปีที่ มูลนิธิEDF ได้ทำหน้าที่เป็น "สะพานน้ำใจ" ในการส่งต่อความช่วยเหลือด้านการศึกษาจากผู้บริจาค ไปยังเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสได้เป็นจำนวนมากถึง 390,473 คน ใน 5,600 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 61 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย (ตัวเลขตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2563)

สำหรับความคืบหน้าของโครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF ในปี 2564 นี้ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมามูลนิธิ EDF ได้เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในปีการศึกษา 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยมีเด็กๆที่มีผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนในทุกโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น  10,110 คนจากกว่า 1,500 โรงเรียนครับ
 
ในอีกทางหนึ่ง มูลนิธิEDF ได้ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงล่าสุด (30 เมษายน 2564) โดยสามารถระดมทุนการศึกษาจากการร่วมบริจาคของผู้บริจาคและผู้มีจิตเมมตตาได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,697 ทุนครับ แบ่งเป็นทุนเด็กนักเรียนยากจนในระดับม.ต้น 5,921 ทุน ทุนเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในระดับม.ปลาย 488 ทุน ทุนเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 135 ทุน ทุนเด็กนักเรียนกำพร้าใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 130 ทุน และทุนระดับอุดมศึกษาอีก 23 ทน ครับ ส่งผลให้มีเด็กนักเรียนที่ยังคงต้องการการสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมในปีนี้ อีกจำนวน 3,413  คนครับ

ผมจึงขอนำเสนอเรื่องราวของเด็กๆบางส่วน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในปีนี้ ได้แก่ ด.ช.กิตติวัฒน์ ชั้นป.2 จากจ.มุกดาหาร ซึ่งพิการขาทั้ง 2ข้าง แต่ก็ไม่ยอมแพ้ในการไปโรงเรียนในทุกวันโดยใช้วีลแชร์ ด.ช.อาฟันดี ชั้นป.2 จากจ.นราธิวาส ที่ต้องสูญเสียพ่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่อายุเพียง 1 ปี และน.ส.จตุพร ชั้นม.4 จากจ.อำนาจเจริญ ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นเภสัชกร เพราะเธอชอบเรียนวิชาเคมี แต่ฐานะทางบ้านยากจน

สำหรับเด็กๆที่ขาดแคลนเหล่านี้ "ทุนการศึกษา" ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาปัญหาความขัดสนของครอบครัวของพวกเขา แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทั้งในชีวิต และการเรียน เพื่อนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวังวนของความยากไร้ได้ต่อไปในอนาคตครับ

ผมอยากขอเชิญชวนท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ และให้ "โอกาสทางการศึกษา" ให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลนเหล่านี้ ซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพลังแห่งการให้โดยเฉพาะ "การให้โอกาส" นั้น จะสามารถส่งต่อและเปลี่ยนเป็นพลังใจที่สำคัญให้เด็กๆที่ได้รับโอกาสจากท่าน มีความเข้มแข็ง สามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งในชีิวิตและการเรียน และเติบโตเป็นผู้ให้โอกาส และช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไปในอนาคตครับ

สำหรับในปีการศึกษา 2564 นี้ มูลนิธิEDF จะเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาเพียงรอบเดียวตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้ครับ โดยท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์ ให้แก่เด็กนร.ในโครงการต่างๆได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่  โดยทุกๆการบริจาคสามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดครับ

 

 

 
 
 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2564

---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
ธนาคารทหารไทย  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org หรือโทรสาร 02-940-5266 
 
 
 
   
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand