THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

ตามที่ มูลนิธิ EDF ได้ขยายเวลาเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม 1/2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา (จากเดิม 31 พฤษภาคม 2563) ซึ่งผมต้องขอขอบคุณท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังคงได้รับนํ้าใจ และการแบ่งปันจากทั่วทุกสารทิศที่หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย

ส่งผลให้ในภาคเรียนที่ 1/2563 นี้ มูลนิธิ EDF ได้รับบริจาคทุนการศึกษาเพื่อจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนทุนในโครงการต่างๆ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,729 ทุน (ตัวเลขอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) แบ่งเป็นทุนเด็กนักเรียนยากจนระดับ ม.ต้น 6,719 ทุน ทุนเด็กนักเรียนยากจนระดับ ม.ปลาย 645 ทุน ทุนเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมฯ 151 ทุน ทุนเด็กนักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 191 ทุน และทุนระดับอุดมศึกษา 23 ทุน หรือคิดเป็น 75% ของจำนวนเด็กนักเรียน 10,360 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในปี 2563 นี้ ทำให้ยังคงมีเด็กนักเรียนที่ไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษาอีกจำนวนทั้งสิ้น 2,631 คน ครับ
 
โดยในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 นี้ มูลนิธิ EDF จะดำเนินการประสานงานกับคุณครูผู้ดูแลโครงการการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ในกว่า 1,500 โรงเรียนทั่วประเทศไทย เพื่อยืนยันการเข้าเรียนจริงของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนทั้ง 7,729 คน ก่อนดำเนินการโอนเงินเทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนแต่ละคนต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนการศึกษาจะไปถึงเด็กนักเรียนที่มีความต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาอย่างแท้จริงครับ
 
หลังจากที่มูลนิธิ EDF ได้เคยนำเสนอ เรื่องราวของน้องๆ 4 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเด็กนักเรียน 10,360 คน ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในปี 2563 นี้ และได้มีผู้บริจาคแสดงความประสงค์ที่จะให้การอุปการะทุนการศึกษาแก่พวกเขา รวมถึงเด็กๆ อีกกว่า 7,700 คน ในรอบการบริจาคเทอม 1/2563 ที่ผ่านมา ดังนั้นผมจึงอยากให้เด็กๆ ทั้ง 4 คน เป็นตัวแทนในการกล่าวคำขอบคุณแก่ผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ได้ช่วยเปิดประตูแห่งโอกาสและเป็นกำลังใจให้แก่เด็กๆ ที่ได้รับทุนทุกคน ได้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต ไปสู่อนาคตที่เขาสามารถกำหนดได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง
 
สำหรับเด็กๆ อีก 2,631 คนที่ยังไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษาหลังจากปิดรับริจาคในรอบเทอม 1/2563 นั้น มูลนิธิ EDF ได้เปิดรับการบริจาคเพิ่มเติมในรอบเทอม 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ตุลาคม 2563 นี้ เพื่อขยายเวลาให้เด็กๆ เหล่านี้ได้รับโอกาสครั้งที่สอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับ
 

โดยท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการข้อมูลการบริจาค เด็กนักเรียนในอุปกระ หรือแจ้งการบริจาค และขอรับใบเสร็จเพื่อขอลดหย่อนภาษีประจำปี ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF โทร. 02-579-9209 ถึง 11 หรืออีเมล์ public@edfthai.org

 
 
 

  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2563 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2563
  3. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2563 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 2563

---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
ธนาคารทหารไทย  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org หรือโทรสาร 02-940-5266 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand