THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

โครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531 โดยมุงหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 32 ปีที่ มูลนิธิEDF ได้ทำหน้าที่เป็น "สะพานน้ำใจ" ในการส่งต่อความช่วยเหลือด้านการศึกษาจากผู้บริจาค ไปยังเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสได้เป็นจำนวนมากถึง 382,048 คน ใน 5,600 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 61 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย (ตัวเลขตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2562)

สำหรับความคืบหน้าของโครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF ในปี 2563 นี้ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมามูลนิธิ EDF ได้เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในปีการศึกษา 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่ง ทีมงานทุนการศึกษามูลนิธิEDF ได้ระดมกำลังเพื่อตรวจสอบใบสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนทุกคนจนแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีเด็กๆที่มีผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนในทุกโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น  10,360 คนจากกว่า 2,000 โรงเรียนครับ
 
ในอีกทางหนึ่ง มูลนิธิEDF ได้ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงล่าสุด (16 มีนาคม 2563)   สามารถระดมทุนการศึกษาจากการร่วมบริจาคของผู้บริจาคและผู้มีจิตเมมตตาได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,456 ทุนครับ แบ่งเป็นทุนเด็กนักเรียนยากจนในระดับม.ต้น 4,880 ทุน ทุนเด็กนักเรียน เรียนดีแต่ยากจนในระดับม.ปลาย 359 ทุน ทุนเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 77 ทุน ทุนเด็กนักเรียนกำพร้าใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 128 ทุน และทุนระดับอุดมศึกษาอีก 12 ทน ครับ ส่งผลให้มีเด็กนักเรียนที่ยังคงต้องการการสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมในปีนี้ อีกจำนวนมากถึง 4,904 คนครับ

ผมจึงขอนำเสนอเรื่องราวของเด็กๆ 2 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในปีนี้ คือ ด.ช.พลศิษฐ์ หรือน้องน้ำ ชั้นม.2 วัย 14ปี จากจ.ขอนแก่น ที่กำพร้าทั้งพ่อและแม่ แต่ก็ไม่ย่อท้อพยายายามตั้งใจเรียน เพื่อสานฝันในการเป็นวิศวกร จะได้สามารถดูแลปู่กับย่าใ้ห้สุขสบายได้ และ ด.ช.เกษมวัฒน์ หรือน้องกาย ชั้นม.1 วัย 13 ปี จากจ.สุรินทร์ ที่แม้จะเรียนไม่เก่งแต่เป็นเด็กดีช่วยแม่ขายไข่ปิ้ง และมีความตั้งใจที่จะเรียนต่อเพื่อจะมีอาชีพมีอนาคตที่ดี 

สำหรับเด็กๆที่ขาดแคลนเหล่านี้ "ทุนการศึกษา" ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาปัญหาความขัดสนของครอบครัวของพวกเขา แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทั้งในชีวิต และการเรียน เพื่อนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวังวนของความยากไร้ได้ต่อไปในอนาคตครับ

ผมอยากขอเชิญชวนท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ และให้ "โอกาสทางการศึกษา" ให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลนเหล่านี้ ซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพลังแห่งการให้โดยเฉพาะ "การให้โอกาส" นั้น จะสามารถส่งต่อและเปลี่ยนเป็นพลังใจที่สำคัญให้เด็กๆที่ได้รับโอกาสจากท่าน มีความเข้มแข็ง สามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งในชีิวิตและการเรียน และเติบโตเป็นผู้ให้โอกาส และช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไปในอนาคตครับ

มูลนิธิEDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นี้ครับ โดยท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์ ให้แก่เด็กนร.ในโครงการต่างๆได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่  โดยทุกๆการบริจาคสามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แจ้งการบริจาค หรือขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2563 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
  3. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2563 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2563

---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
ธนาคารทหารไทย  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org หรือโทรสาร 02-940-5266 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand