THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายระลอกที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ส่งผลกระทบในหลากหลายมิติทั้งด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ และคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มคนที่ด้อยโอกาส และยากจน ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีจำนวนคนที่ ยากจนเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากจำนวนเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาเข้ามายังมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง แม้จะปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งทางมูลนิธิฯ ก็ไม่สามารถรับปากได้ว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ได้ครบทุกคน เนื่องจากข้อจำกัดหลายประการในการดำเนินกิจกรรมระดมทุนในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์การทำงานสาธารณกุศลมากว่า 20 ปี ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าในทุกๆวิกฤติที่เคยเกิดขึ้นมาในประเทศของเรา สิ่งที่พบเห็นได้อยู่เสมอก็คือ นํ้าใจ และการแบ่งปันที่ไม่เคยห่างหายไปจากสังคมไทย เพราะเป็นสังคมแห่งการให้โอกาส ซึ่งผมคิดว่าเป็นคุณลักษณะสำคัญของคนไทยที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะช่วยธำรงสังคมของเราให้น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน และเกื้อกูลกัน อย่างแท้จริง 

มูลนิธิ EDF ประเมินว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลต่ออัตราการหยุดเรียนกลางคันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ ที่ครอบครัวไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตรหลานได้ เนื่องจากรายได้ และการจ้างงานที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และต่อเนื่องยาวนาน

สำหรับความคืบหน้าของการระดมทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนทั้ง 10,110 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในปีการ ศึกษา 2564 นี้ ในปัจจุบัน (9 มิถุนายน 2564) มีผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคทุนการศึกษาเข้ามาแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,287 ทุน แบ่งเป็นทุนเด็กนักเรียนย ากจนในระดับ ม.ต้น 6,353 ทุน ทุนเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในระดับ ม.ปล าย 581 ทุน ทุนเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 166 ทุน ทุนเด็กนักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 152 ทุน และทุนระดับอนุปริญญา และอุดมศึกษาอีก 35 ทุน ครับ ส่งผลให้ยังคงมีเด็กนักเรียนที่ต้องการการสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมในปีนี้ อีกจำนวน 2,823 คน ครับ

ดังนั้นผมจึงอยากให้ท่านลองพิจารณา เรื่องราวของเด็กๆที่ขาดแคลนเหล่านี้ ที่มูลนิธิฯ คัดเลือกบางส่วนมานำเสนอ เพื่อเป็นตัวแทนของเด็กๆ อีก 2,823 คนที่ยังคงรอโอกาส และกำลังใจที่จะกลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งหนึ่งในวันเปิดเทอมที่จะถึงนี้ครับ


สำหรับในปีการศึกษา 2564 นี้ มูลนิธิEDF จะเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาเพียงรอบเดียว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้ครับ โดยท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์ ให้แก่เด็กนร.ในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่  โดยทุกๆการบริจาคสามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดครับ

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิ EDF ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กๆเหล่านี้ด้วยดีเสมอมา

ผมขออำนวยพรให้ทุกท่าน และครอบครัว แคล้วคลาดปลอดภัย และผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีครับ


**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งการบริจาค ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF โทร 02-579-9209 ถึง 11 โทรสาร 02-940-5266 หรืออีเมล์ public@edfthai.org 

 

 
 
 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2564
  3. ในปีการศึกษา 2564 นี้ มูลนิธิ EDF จะเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุนในทุกประเภท โครงการเพียงรอบเดียวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้ สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของการเลื่อนวันเปิด-ปิดภาคเรียน จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
ธนาคารทหารไทย  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org หรือโทรสาร 02-940-5266 
 
 
 
   
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand