THA  ENG   JPN
 

เรียนผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน
 
ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ได้รายงานว่ามีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 20,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน ปัญหาด้านเศรษฐกิจและปากท้องยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กขาดแคลนและด้อยโอกาส แม้จะมีการสนับสนุนจากรัฐ แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายหลายประการที่การอุดหนุนยังไม่ครอบคลุม เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนอีกหลายประการ
 
สำหรับโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งได้เปิดรับบริจาคมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ขอรายงานจำนวนทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาค (อย่างไม่เป็นทางการ) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,249 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6,812 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 846 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 297 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 272 ทุน และทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 22 ทุน
 
ทุนการศึกษาทั้งหมด 8,249 ทุนที่มูลนิธิ EDF ได้รับบริจาค คิดเป็นร้อยละ 86 ของจำนวนนักเรียน 9,658 คนที่อยู่ในรายชื่อรอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2567 นี้ แม้จำนวนทุนที่ได้รับบริจาคจะไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนเด็กนักเรียนกว่า 20,000 คนที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา แต่อย่างน้อยมูลนิธิ EDF รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยต่อลมหายใจให้เด็กๆ เหล่านี้ได้มีพื้นที่ยืนอยู่ในระบบการศึกษาได้ต่อไปอย่างน้อย 1-3 ปี หรือจนกว่าพวกเขาจะสำเร็จการศึกษา
 
ขณะนี้ทางทีมงานทุนการศึกษามูลนิธิ EDF กำลังดำเนินการประกาศทุนการศึกษา ยืนยันการศึกษาต่อของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนทุกคน รวมถึงติดตามเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อดำเนินการโอนทุนการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 1/2567 นี้ หลังจากกระบวนการแล้วเสร็จมูลนิธิEDF จะดำเนินการจัดส่งข้อมูลเด็กนักเรียนในอุปการะให้แก่ผู้บริจาคได้รับทราบต่อไป
 
การสนับสนุนจากท่านมีส่วนสำคัญในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวของเด็กนักเรียนที่ยากจน ปัญหาด้านการเงินถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการลาออกกลางคัน นอกจากนี้ทุนการศึกษายังสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเด็กๆ ที่ได้รับทุน ให้เชื่อมั่นว่าการได้รับโอกาสทางการศึกษาจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของตนเองให้ดีขึ้น และมีมุมมองและทางเลือกในการประกอบอาชีพที่กว้างมากกว่าแค่การลาออกจากระบบการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานด้อยทักษะ และไม่ต้องตกอยู่ในวงจร "ความยากจนจากรุ่นสู่รุ่น" อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ในนามของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิEDF และเด็กนักเรียนทุนทุกคน ผมขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนและความทุ่มเทในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในโครงการของมูลนิธิEDF การสนับสนุนของท่านนำมาซึ่งความหวังและกำลังใจให้กับเด็กๆจำนวนมาก ขอขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา
 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นมา มูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับปีการศึกษา 2568 เพื่อเริ่มต้นพันธกิจในการพาน้องกลับไปเรียนหนังสืออีกครั้ง โดยเราประเมินว่าจะมีเด็กๆ ไม่น้อยกว่า 10,000 คนจากทั่วประเทศ ที่จะสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาในปีหน้านี้ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิ EDF จะได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นสะพานแห่งน้ำใจอีกครั้งในการส่งต่อความช่วยเหลือทางการศึกษาจากท่านไปสู่เด็กๆ ที่มีความต้องการที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษาอย่างแท้จริง
 
ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.edfthai.org โอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อร่วมบริจาคผ่านระบบ E-Donation หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่
 
แจ้งการบริจาค ขอรับใบเสร็จลดหย่อนภาษี หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF โทร 02-579-9209 ถึง 11 อีเมล์ [email protected] หรือ Line: @edfthai

 

 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2568 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2568
---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ มูลนิธิEDF" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ [email protected] หรือ LINE @edfthai
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand