THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมสนับสนุนEDF > EDF ห่วงใยสู้ภัยโควิด-19
EDF ห่วงใยสู้ภัยโควิด-19
ร่วมบริจาคกับมูลนิธิ EDF เพื่อช่วยเหลือศูนย์พักคอยหรือชุมชนในการจัดหาอุปกรณ์ดูแลสุขอนามัย เวชภัณฑ์และอาหารต่างๆให้พอเพียงต่อความต้องการของผู้มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19และบุคลาการด่านหน้าแม้ว่ามูลนิธิ EDF จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาเป็นหลัก แต่เนื่องจากเรามีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนและชุมชนมาโดยตลอด  ทำให้ตลอดช่วงเวลาการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการที่จะช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรูปแบบต่างๆ เช่นการมอบชุดอุปกรณ์ดูแลสุขอนามัยให้แก่โรงเรียนและครอบครัวในพื้นที่เสี่ยง การมอบชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาล รวมทั้งการระดมทุนเพื่อจัดซื้อสิ่งจำเป็นต่างๆในการป้องกันโรคให้แก่โรงเรียนในชนบท  

บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทผู้ผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมประเภทพาสเจอร์ไรส์และส่งออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ราชบุรี และสมุทรสงครามบริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทผู้ผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมประเภทพาสเจอร์ไรส์และส่งออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้โรงพยาบาล 6 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร  (ภาพ: โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร)

 
มูลนิธิ EDF ได้ทำโครงการระดมทุนจากผู้บริจาครายบุคคลเพื่อนำไปเป็นงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่ 8 โรงเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ภาพ: โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน จ.หนองคาย)


จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุด หลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการโดยมีงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มูลนิธิ EDF ได้ทราบมาว่าอุปกรณ์ดูแลสุขอนามัย เวชภัณฑ์และอาหารต่างๆสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงและบุคลากรด่านหน้ายังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน
มูลนิธิ EDF ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ดูแลสุขอนามัย เวชภัณฑ์และอาหารที่จำเป็น ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบและเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของคนในชุมชนในภาวะที่ทุกคนมีรายได้ลดลง โดยมูลนิธิ EDF จะผนึกกำลังร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายโครงการทุนการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ในการประสานงานกับศูนย์พักคอยหรือชุมชนเพื่อจัดหาสิ่งของที่จำเป็นและส่งมอบให้ต่อไป

ศูนย์พักคอยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการช่วยเหลือ

  • ศูนย์พักคอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลพันชนะโดยร่วมมือกับโรงเรียนบ้านพันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
  • ศูนย์พักคอยใต้ร่มบารมี เทศบาลตำบลปากน้ำโดยร่วมมือกับโรงเรียนปากน้ำโจ้โล้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
  • ศูนย์พักคอยที่อยู่ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
  • ศูนย์พักคอยในวัดดู่ใหญ่วนารามและชุมชมโดยรอบโดยร่วมมือกับโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
  • ศูนย์พักคอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญโดยร่วมมือกับโรงเรียนบ้านโนนสวาง อ.โซ่พิสัย จ.อำนาจเจริญ

ตัวอย่างศูนย์พักคอย


ศูนย์พักคอยใต้ร่มบารมี เทศบาลตำบลปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้นำอาคารเรียนของโรงเรียนวัดกกสับมาปรับสภาพใหม่เพื่อเตรียมไว้รองรับผู้ที่ต้องกักตัวดูอาการและผู้ป่วยสีเขียวที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในจังหวัด โดยมีของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะจัดการดูแลรับผิดชอบ ปัจจุบัน (10 กันยายน 2564) มีผู้ที่กักตัวอยู่ 71 คน สิ่งของที่จำเป็นอย่างมากคือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัยที่ต้องใช้แล้วเปลี่ยนทุกวัน และน้ำดื่ม นอกจากนั้นทางผู้รับผิดชอบยังดูแลในเรื่องของการส่งมอบของใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่กักตัวตามบ้านอีกด้วย 

อุปกรณ์ดูแลสุขอนามัย เวชภัณฑ์และอาหารที่จำเป็น ได้แก่


หน้ากากอนามัย,สบู่ล้างมือ,ถุงมือยาง,ชุด PPE,ทิชชู่เปียกฆ่าเชื้อ,ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์,เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด,ยาต่างๆเช่น ยาแก้ปวด ยาแก้ไอและเจ็บคอ น้ำเกลือพ่นจมูก วิตามินซี และอาหารแห้งต่างๆ เช่น ข้าวสาร ปลากระป๋อง โจ๊กซอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ น้ำดื่ม เป็นต้น
  
 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand