THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมสนับสนุน EDF > บริจาคสมทบทุนโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน EDF
บริจาคสมทบทุนโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน EDF 


โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินของมูลนิธิ EDF เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย ในช่วงปลายปี 2547 ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งชาวไทยและนักท่องเทียวชาวต่างชาติ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในอีกหลายประเทศ โดยมูลนิธิ EDF ได้เข้าไปช่วยเหลือในการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่เสียหาย และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สูญเสียพ่อแม่จากคลื่นสึนามิ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเยียวยาจิตใจให้แก่เด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ด้วยความตระหนักในภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดเดาได้ในหลายพื้นที่ของโลก หรือแม้แต่ในประเทศไทยเองก็ตาม เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยหนาว ซึ่งผู้ประสบภัยต่างต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และทันท่วงที ดังนั้น
มูลนิธิ EDF จึงได้จัดตั้งกองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน หรือ "EDF Emergency Relief Fund" ขึ้น เพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเตรียมไว้สำหรับให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกเหนือจากบทบาทของโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน 
ในเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในปี 2547 แล้ว มูลนิธิ EDF ยังได้มีบทบาทในการรวบรวมน้ำใจจากผู้บริจาค และประชาชนชาวไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ ในปี 2553 รวมถึง เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในประเทศญี่ป่น และ เหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มในภาคใต้ของไทย ในช่วงเดือนมีนาคม 2554 เป็นต้น
 
เงินบริจาคเพื่อสมทบทุน "โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
มูลนิธิ EDF" จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและทันท่วงทีให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยท่านสามารถทำการบริจาคผ่านเวปไซต์ได้ได้โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค ทั้งนี้ทุกการบริจาคผ่านโครงการสามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย 
 
ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินมูลนิธิ EDF ได้ที่:

ธนาคารทหารไทย (TMB) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา"
หมายเลขบัญชี 069-2-41110-1ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินมูลนิธิ EDF หรือรายละเอียดการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF โทร 02-5799209-11 Line: @edfthai หรืออีเมล์[email protected]

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand