THA  ENG   JPN
 

เรียนท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา

โครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531
 โดยมุงหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 34 ปีที่ มูลนิธิEDF ได้ทำหน้าที่เป็น "สะพานน้ำใจ" ในการส่งต่อความช่วยเหลือด้านการศึกษาจากผู้บริจาค ไปยังเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสได้เป็นจำนวนมากถึง 398,500 คน ในกว่า 5,600 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 61 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย (ตัวเลขตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2564)


สำหรับความคืบหน้าของโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ในปีการศึกษา 2565 นั้น ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทีมงานทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ได้ประกาศจำนวนเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสที่ผ่านการคัดเลือก และตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆ โดยในปีนี้ มีเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการเป็นจำนวนมากถึง 10,088 คน ประกอบไปด้วย โครงการทุนการศึกษาเด็กยากจนระดับ ม.ต้น 8,696 คน โครงการทุนการศึกษาระดับ ม.ปลายและอาชีวศึกษา 755 คน  โครงการทุนการศึกษาเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 298 คน โครงการทุนการศึกษาเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 325 คน และโครงการทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 14 คน ครับ

ในอีกทางหนึ่งมูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับปีการศึกษา 2565 มาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมียอดบริจาคทุนการศึกษาล่าสุด ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 อยู่ที่ 6,528 ทุน (คิดเป็น 65 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเด็กนักเรียน 10,088 คนที่รอทุนการศึกษาในปีนี้) ได้แก่ ทุนการศึกษาในระดับ ม.ต้น 5,758 ทุน ทุนการศึกษาในระดับ ม.ปลาย/อาชีวศึกษา 340 ทุน ทุนเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 217 ทุน ทุนเด็กกำพร้าใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 199 ทุน และทุนในระดับอุดมศึกษา 14 ทุน

อย่างไรก็ตามมูลนิธิ EDF ยังต้องการการสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีกจำนวนทั้งสิ้น 3,560 ทุน เพื่อให้สามารถเติมเต็มความหวังของเด็กๆ ทั้ง 10,088 คนที่รอรับทุนการศึกษาในปีนี้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาของครอบครัวที่ยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ค่าครองชีพต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเงินเฟ้อ และวิกฤติเศรษฐกิจ


ผมจึงอยากนำเสนอข้อมูลของเด็กๆ ส่วนหนึ่งจากจำนวน 10,088 คนที่ผ่านการคัดเลือกและรอรับทุนการศึกษาในปีนี้ เพื่อให้ท่านพิจารณาให้การสนับสนุน โดยมูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นี้ ซึ่งความช่วยเหลือทางการศึกษาจากท่านจะเป็นกำลังใจสำคัญให้พวกเขาต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทั้งในชีวิตและการเรียน เพื่อทำตามความฝัน และมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษาได้ต่อไปครับ


โดยท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์ ให้แก่เด็กนร.ในโครงการต่างๆได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่  โดยทุกๆการบริจาคสามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดครับ
 

**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งการบริจาค ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF โทร 02-579-9209 ถึง 11 โทรสาร 02-940-5266 อีเมล์ public@edfthai.org หรือ LINE @edfthai


 

 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565
---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ มูลนิธิEDF" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ public@edfthai.org โทรสาร 02-940-5266 หรือ LINE @edfthai
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand