THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา
 
เป็นระยะเวลา 30 ปีเต็ม ที่มูลนิธิEDF ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยมุ่งหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษา ให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งปณิธานดังกล่าวยังได้รับการสานต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ส่งผลให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้ส่งต่อโอกาสและน้ำใจในรูปแบบของความช่วยเหลือทางการศึกษา จากผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา จำนวน 177,935 ราย ไปยังเด็กนักเรียนทุนที่ขาดแคลนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 364,916 คน จาก 5,497 โรงเรียน ในพื้นที่ 55 จังหวัดของประเทศไทย รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้แก่เด็กนักเรียน 613,845,899 บาทครับ

หลังจากที่มูลนิธิEDF ได้ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8,950 คน ประจำปีการศึกษา 2561 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.60 - 31พ.ค.61 (รอบเทอม1/2561) โดยมีผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากถึง 5,391 ทุน แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเด็กนักเรียนอีก 3,559 คน ที่ยังคงรอการอุปการะทุนการศึกษา ซึ่งมูลนิธิEDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้แก่เด็กๆเหล่านี้ ในรอบเทอม 2/2561 ตั้งแต่ วันที่ 1มิ.ย. จนถึง 30 ก.ย.61 ที่จะถึงนี้ครับ
 
มูลนิธิEDF จึงขอนำเสนอเรื่องราวของปาณัสม์ คล้ายกับคำ หรือ น้องนัท อายุ 16 ปี หนึ่งในเด็กนร.ทุนมูลนิธิEDF ในปีนี้ ซึ่งได้รับการแผยแพร่โดยทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ในปัจจุบันน้องนัทเรียนอยู่ชั้น ม.4 รร.หนองวัวซอพิทยาคม จ.อุดรธานี โดยมีผลการเรียนดีเกรด 4 ทุกวิชาตั้งแต่ ป.2 แต่ฐานะยากจน หลังเลิกเรียน ต้องทำงานฟาร์มวัว สานหวด และรับจ้างอื่นๆ ช่วยพ่อแม่ หาเงินประทังชีวิตตนเอง และจุนเจือครอบครัว ไม่ยอมให้ “ความยากจน” มาบั่นทอนจิตใจ จนรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หรือหมดพลังใจในการสร้างฝันเป็น “นักบัญชี” ของเขา (คลิ๊กที่ภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม)
 
 

การสนับสนุนจากท่านถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างแห่งโอกาสที่ขาดหายไปของเด็กๆเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามพ้นปัญหาความขาดแคลน และอุปสรรคต่างๆในชีวิต เพื่อมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึษา และสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ 

สำหรับเด็กนักเรียนที่ยังไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษาอีก 3,559 คนนั้น มูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษารอบเพิ่มเติม (รอบเทอม2/2561) จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 61 นี้ เพื่อขยายโอกาสในการได้รับทุนให้แก่เด็กๆเหล่านี้ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org
 
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2561 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561
  3. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2561 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2561

 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand