THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมสนับสนุน EDF > โครงการเพื่อสังคมสำหรับบริษัทและองค์กร
โครงการเพื่อสังคมสำหรับบริษัทและองค์กร
 

ร่วมเป็น EDF Corporate Partner

ในปัจจุบันมีองค์กรและบริษัทจำนวนมากที่เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส
 
การช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอีกทั้งยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานของบริษัทอีกด้วย

ไม่ว่าท่านจะเป็นบริษัทหรือองค์กรขนาดใดก็ตาม ท่านสามารถร่วมกับ
มูลนิธิ EDF เพื่อค้นหากิจกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้

 
ตัวอย่างโลโก้บริษัทที่ร่วมเป็น EDF Corporate Partner


ท่านสามารถร่วมเป็น "EDF Corporate Partner" และเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจเพื่อพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจน ให้แก่เด็กและชุมชนในถิ่นทุรกันดารได้ผ่านการสนับสนุนโครงการต่างๆของมูลนิธิ EDF เช่นโครงการทุนการศึกษา โครงการจักรยานยืมเรียน โครงการฝึกอาชีพด้านต่างๆ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและกรสื่อสาร โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน โครงการด้านการเกษตร เป็นต้น
 
โดยท่านสามารถเลือกประเภทโครงการที่สนใจ ขนาดของโครงการ งบประมาณ และกลุ่มผู้รับประโยชน์จากโครงการ รวมถึงพื้นที่ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม รวมถึงสามารถร่วมกับ
มูลนิธิ EDF เพื่อจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการที่บริษัทให้การสนับสนุนอีกด้วย เช่นโครงการอาสาสมัคร ค่ายอาสา กิจกรรม Study Trip หรือ Home Stay ในพื้นที่ดำเนินโครงการที่สนับสนุนโดยบริษัทหรือองค์กรของท่าน เป็นต้น
 
ทั้งนี้ท่านสามารถปรึกษากับตัวแทนของ
มูลนิธิ EDF เพื่อตัดสินใจว่าการสนับสนุนรูปแบบใดที่จะมีความเหมาะสมกับบริษัทของท่านมากที่สุด เพื่อให้เกิดโครงการที่ตรงความต้องการของท่าน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กๆและโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย

 
ตัวอย่างของโครงการของบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมเป็น EDF Corporate Partner

 
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็น EDF Corporate Partner  
  1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ในการช่วยเหลือสังคม
  2. การเข้าถึงลูกค้าและผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ที่มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและตระหนักถึงกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท
  4. สร้างความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ในประเภทธุรกิจเดียวกัน


ติดต่อเพื่อร่วมเป็น EDF Corporate Partner และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาโครงการมูลนิธิEDF โทร 02-5799209-11 หรืออีเมล์ [email protected]


การตัดสินใจของท่านในวันนี้ อาจสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้กับชีวิตของเด็กนักเรียนยากจน และชุมชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลขอประเทศไทย เพื่อให้พวกเขามีความรู้ที่จะพัฒนาตนเองและเลี้ยงตนเองได้ได้อย่างยั่งยืน
 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand