THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > Downloads > แบบฟอร์มการบริจาค
แบบฟอร์มการบริจาค

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคทุนการศึกษา เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการร่วมบริจาคทุนการศึกษาประเภทต่างๆให้แก่น้องๆในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิEDF โดยท่านสามารถเลือกชำระเงินบริจาคผ่านธนาคาร เช็ค บัตรเครดิต หรือผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่าน

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการบริจาค และส่งกลับมาที่
มูลนิธิEDF พร้อมหลักฐานการชำระเงินบริจาคของท่าน (สลิปโอนเงินผ่านธนาคาร หรือใบเสร็จการบริจาคที่ออกโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ตามช่องทางการจัดส่งที่ท่านสะดวกด้านล่างนี้


กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (
มูลนิธิEDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น3
ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทรสาร 02-9405266 หรือ อีเมล์ [email protected]


 

  ภาษา ขนาด Download
แบบฟอร์มการบริจาคภาษาไทย Thai 452K PDF File
แบบฟอร์มการบริจาคภาษาอังกฤษ Eng 410K PDF File
แบบฟอร์มบริจาคชุดของขวัญแห่งการเรียนรู้ Thai 232kb PDF FIle

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand