THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการต่างๆ > โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินแม้ว่า มูลนิธิ EDF จะมีพันธกิจหลักในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้และด้อยโอกาส ผ่านโครงการทุนการศึกษา และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆ แต่จากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย โดยเฉพาะเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในภาคใต้ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2547 มูลนิธิ EDF จึงได้ริเริ่ม "โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน" ขึ้น โดยจัดตั้งเป็น "กองทุน" เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาคจากน้ำใจของผู้บริจาคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนา นอกจากนี้ทุกการบริจาคเข้าร่วมโครงการฯสามารถนำใบเสร็จที่ออกโดย มูลนิธิ EDF เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินของมูลนิธิ EDF ได้ที่:

ธนาคารทหารไทย (TMB) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา"
หมายเลขบัญชี 069-2-41110-1บทบาทของมูลนิธิ EDF   รับบริจาคและส่งมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยตรง หรือมอบให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร ที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการเงินที่ได้รับบริจาคบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

ริเริ่มโครงการ
 
พ.ศ. 2547

ตัวอย่างโครงการ
 
  • เหตุธรณีพิบัติภัยสึนามิประเทศไทย(พ.ศ.2548)                                  
  • เหตุแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ (พ.ศ. 2553)
  • เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2554)
  • เหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มในภาคใต้ ประเทศไทย (พ.ศ. 2554) 

     

  

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand