THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมบริจาคทุนการศึกษา > ร่วมบริจาคทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
ร่วมบริจาคทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

 

วันนี้ การตัดสินใจของท่านเพื่อร่วมบริจาคทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนในโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF "อาจสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กคนหนึ่งในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้ตลอดไป" และยังสามารถช่วยพวกเขาให้ได้กลับไปเรียนหนังสือได้อย่างอิ่มท้องอีกครั้ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่มีข้อจำกัดของความยากจน

ท่านสามารถเลือกบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาน้องๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ตามประเภททุน และช่องทางการบริจาคดังต่อไปนี้

 

  • ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี (ม.1-ม.3) ทุนละ 6,000 บาท/คน หรือ เลือกแบ่งชำระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต 1000บาทX6เดือน
  • ทุนการศึกษา 1 ปี (ระดับม.ต้น) ทุนละ 2,000 บาท/คน หรือ เลือกแบ่งชำระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต 500บาทX4เดือน
  • บริจาคสมทบทุน โดยระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการบริจาค เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุนในระดับชั้นต่างๆต่อไป

***โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF เป็นโครงการที่มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุนโดยตรง ซึ่งมูลนิธิ EDF ไม่มีนโยบาย ที่จะนำเงินบริจาคจากโครงการทุนการศึกษา เพื่อไปจัดสรรหรือใช้ในโครงการ หรือกิจกรรมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในอุปการะของผู้บริจาคทุน


 


 


วิธีการบริจาคโดยการโอนเงินและช่องทางอื่นๆ
 

  • ร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์     

   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5
 

  • ร่วมบริจาคผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบ IOS และ Android
 
  • ร่วมบริจาคผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์    หรือ   โดยแจ้งความประสงค์ในการบริจาคให้แก่ "มูลนิธิ EDF" พร้อมระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค หรือให้พนักงานสแกนบาร์โค๊ดในแบบฟอร์มการบริจาค พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

 

  • กรณีบริจาคผ่านการโอนเงินและ   หรือ  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือใบเสร็จที่ออกโดยพนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส กลับมาที่ "มูลนิธิ EDF" ทาง Line: @edfthai หรืออีเมล์ [email protected]

 

  • มูลนิธิEDF จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีให้แก่ท่านภายใน 7-14 วันหลังจากได้รับยอดเงินบริจาคและหลักฐานการบริจาคจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 
ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand