THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมสนับสนุนEDF > ร่วมสนับสนุนโครงการเก่าไม่ไหว ขอคู่ใหม่ให้หนูที
ร่วมสนับสนุนโครงการเก่าไม่ไหว ขอคู่ใหม่ให้หนูที


มอบรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ให้เด็กนักเรียนยากจนในโรงเรียนชนบท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และโรคต่างๆ ที่เกิดจากการสวมใส่รองเท้านักเรียนที่มีสภาพเก่าขาดชำรุด สร้างเสริมสุขลักษณะที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจในการไปโรงเรียนให้แก่เด็กๆ ที่ขาดแคลน

มูลนิธิ EDF จึงจัดทำโครงการ "เก่าไม่ไหว ขอคู่ใหม่ให้หนูที" ขึ้นเพื่อจัดซื้อรองเท้านักเรียน(ผ้าใบ) จำนวน 1,000 คู่ ที่มีคุณภาพและการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนในระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนประถมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมสุขลักษณะทีดี สร้างความสุขและรอยยิ้ม ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจในการอยากไปโรงเรียนพร้อมกับรองเท้าคู่ใหม่ในทุกวัน ป้องกันความเสี่ยงจากโรคภัยและอุบัติเหตุ และยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนช่วงเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากจากภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน

 

 
  • ระยะเวลารับเปิดบริจาค: 15 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • กลุ่มเป้าหมาย: เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนประถมศึกษา และประถมศึกษาขยายโอกาสในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1,000 คน
  • กำหนดการส่งมอบ: เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้โดยการสแกนคิวอาร์โค๊ด ผ่านระบบ E-donation ด้านล่างนี้ (โปรดระบุจำนวนเงินที่ประสงค์จะร่วมบริจาค) โดยทุกๆการบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยธนาคารจะนำส่งข้อมูลการบริจาคของท่านให้แก่กรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2565 ต่อไป
กรณีโอนเงินบริจาคผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย โปรดแจ้งการบริจาคของท่านเพื่อขอรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ที่ อีเมล์ [email protected] หรือ Line: @edfthai

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF โทร 02-579-9209-11 อีเมล์ [email protected] 
ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand