THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > บริษัท ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมตลาดนัด
บริษัท ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมตลาดนัด
บริษัท ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมตลาดนัดภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Job Skills Development project) เปิดโอกาสให้โรงเรียนในจังหวัดราชบุรีที่เข้าร่วมโครงการได้จัดแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ประกอบอาชีพในอนาคต ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ชุมชน และสังคม รวมทั้งต่อยอดโครงการในโรงเรียนให้เกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

2023-01-26 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 1865

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand