THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิ EDF ร่วมงานปฐมนิเทศ และเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโครงการ ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร
มูลนิธิ EDF ร่วมงานปฐมนิเทศ และเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโครงการ ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร
มูลนิธิ EDF ร่วมงานปฐมนิเทศ และเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร" ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกลุ่มธุรกิจ TCP เพื่อให้คนรุ่นใหม่ เยาวชน นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การกิน การผลิต ไปจนถึงเลือกสรรอาหารที่ปลอดภัยตามธรรมชาติ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการกำหนดระบบห่วงโซ่อาหารในชุมชน ช่วยให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน 
ต่อขยายความสำเร็จไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครัวเรือนที่จะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และชุมชนที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนางนาถฤดี นาครจรรยา ผู้อำนวยการมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และกรรมการมูลนิธิ EDF และอาจารย์วีระพงษ์ พิมพ์สาร จากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีนุสรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร

ทั้งนี้ มูลนิธิ EDF และคณะครูจะร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการคิด จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน 6 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ (ชลบุรี) โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (ชลบุรี) โรงเรียนเกาะวังไทร (นครปฐม) โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ (นครปฐม) โรงเรียนวัดทศทิศ (ปทุมธานี) และโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ (ปทุมธานี)2019-07-08 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 4815

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand