THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมสนับสนุนEDF > ร่วมบริจาคซื้อ ชุด ช่วยน้องพ้นภัย Covid-19
ร่วมบริจาคซื้อ ชุด ช่วยน้องพ้นภัย Covid-19

โควิด-19 กลับมาอีกครั้ง ความช่วยเหลือจากคุณสามารถป้องกันพวกเขาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้ได้

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ที่แพร่กระจายในวงกว้างไปในพื้นที่ 77 จังหวัดของประเทศไทย ส่งผลให้โรงเรียน และ สถาบันการศึกษาต่างๆต้องเตรียมการเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมอย่างสูงสุด ก่อนเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย แต่สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ หรือประถมศึกษาขยายโอกาสในพื้นที่ห่างไกลนั้น ยังคงขาดแคลนในเรื่องอุปกรณ์ในการป้องกันและดูแลสุขอนามัยเพื่อให้น้องๆปลอดภัยจากการแพร่ระบาด  


มูลนิธิEDF ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวตั้งแต่การเริ่มต้นแพร่ระบาดระลอกแรก และได้ดำเนินการส่งมอบชุดดูแลสุขอนามัย “ช่วยน้องพ้นภัยโควิด-19” ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา และสำหรับการระบาดในระลอกใหม่นี้ มูลนิธิEDF อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการช่วยปกป้องพวกเขาให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัยได้อีกครั้งหนึ่ง 
 

ร่วมบริจาคซื้อชุด  “ช่วยน้องพ้นภัยโควิด-19”
750 บาท


น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดขนาด 750 ml. จำนวน 2 ขวด 

ทุกวันหลังเลิกเรียนควรทำความสะอาดโต๊ะและพื้นห้องเรียนและโรงอาหารที่สัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง

 

เจลแอลกอฮอล์ขนาด 450 ml. จำนวน 2 ขวด 

ใช้เมื่อล้างมือระหว่างเรียน หรือก่อนมื้ออาหาร

 

สบู่ล้างมือฆ่าเชื้อทำความสะอาด จำนวน 8 ก้อน 

สำหรับล้างมือและใช้ในห้องน้ำหรือห้องสุขา

 

หน้ากากผ้าแบบซักได้จำนวน 15 ชิ้น 

แจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัย

 

*ราคาดังกล่าวรวมค่าดำเนินการและจัดส่งถึงโรงเรียนแล้ว
*ชุดดูแลสุขอนามัย 1 ชุด สำหรับเด็กนักเรียนจำนวน 15 - 20 คน

*สามารถนำใบเสร็จการบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

ร่วมบริจาคซื้อชุด  “ช่วยน้องพ้นภัยโควิด-19”
1,500 บาท

น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดขนาด 750 ml. จำนวน 2 ขวด 

ทุกวันหลังเลิกเรียนควรทำความสะอาดโต๊ะและพื้นห้องเรียนและโรงอาหารที่สัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง

 

เจลแอลกอฮอล์ขนาด 450 ml. จำนวน 2 ขวด 

ใช้เมื่อล้างมือระหว่างเรียน หรือก่อนมื้ออาหาร

 

สบู่ล้างมือฆ่าเชื้อทำความสะอาด จำนวน 8 ก้อน 

สำหรับล้างมือและใช้ในห้องน้ำหรือห้องสุขา

 

หน้ากากผ้าแบบซักได้จำนวน 15 ชิ้น 

แจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัย

 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 เครื่อง

ตรวจสอบอุณหภูมิของนักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน

 

**ราคาดังกล่าวรวมค่าดำเนินการและจัดส่งถึงโรงเรียนแล้ว
*ชุดดูแลสุขอนามัย 1 ชุด สำหรับเด็กนักเรียนจำนวน 15 - 20 คน

*สามารถนำใบเสร็จการบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน
  

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand