THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมสนับสนุนEDF > โครงการ #19เพื่ออีกก้าว
โครงการ #19เพื่ออีกก้าว
ช่วงเวลาแห่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2019 นี้ ทุกการบริจาค 19 บาทจากคุณ ผ่านโครงการ #19เพื่ออีกก้าว มีส่วนช่วยเด็กนร.ที่ขาดแคลนอย่างน้อย 1 คน จาก 9,999 คนในโครงการมูลนิธิEDF ให้มีทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในปีการศึกษา 2019

ในแต่ละปีจะมีเด็กนร.ที่ขาดแคลนไม่น้อยกว่า 10,000 คน สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และในทุกๆปีก็จะมีเด็กนร.ส่วนหนึ่งที่พลาดโอกาสในการได้ทุนการศึกษาเนื่องจากผู้อุปการะมีจำนวนน้อยกว่าเด็กนักเรียน ซึ่งในปี 2018 นี้ มีเด็กๆมากกว่า 1,500 คนที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา 

โครงการ #19เพื่ออีกก้าว จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นสะพานน้ำใจในการรวบรวมความช่วยเหลือคนละเล็กละน้อย จากผู้มีจิตเมตตา ที่มีความประสงค์อยากจะให้ความช่วยเหลือ แต่อาจยังไม่พร้อมอุปการะทุนการศึกษาเป็นรายปีให้แก่น้องๆ เพื่อเติมเต็มช่องว่างแห่งโอกาสทางการศึกษาที่ขาดหายไปของเด็กๆที่ไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษา 

โดยเงินบริจาคสมทบทุนจากผู้บริจาคแต่ละคน จะได้รับการจัดสรรเป็นทุนการศึกษาทุนละ 2,000-5,000 บาท/ปี ให้แก่เด็กนร. 9,999 คน ซึ่งเป็นจำนวนขั้นต่ำของเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนที่คาดว่าจะสมัครขอรับทุนจากมูลนิธิEDF เพื่อรับประกันโอกาสในการเรียนต่อให้แก่เด็กๆทุกคนในปีการศึกษา 2019 ที่จะถึงนี้

 

 

ร่วมบริจาคโดยการโอนเงินได้ที่
 ธ.ไทยพาณิชย์ “มูลนิธิEDFเพื่อโครงการพิเศษ”
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 319-290169-9 

 

ร่วมบริจาคภายใน 31 ธค. 61 เพื่อสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2561

 

หมายเหตุ

***ติดต่อส่งหลักฐานการโอนเงิน และขอรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ทางอีเมล์ public@edfthai.org

***สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF โทร 02-578-9209-11 

 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand