THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี จัดอบรมโครงการ Digital Youth
เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี จัดอบรมโครงการ Digital Youth
มูลนิธิ EDF ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี จัดอบรมโครงการ Digital Youth แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบางหลวงวิทยา และโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากร
การอบรมเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ Digital Literacy หรือความเข้าใจ การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์ การสร้าง QR Code การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ การสร้างคลิปวิดีโอประกอบการเรียนและการทำงาน การสร้างสรรค์งานกราฟิกทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เป็นต้น 
2023-02-22 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 514

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand