THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี ร่วมกับมูลนิธิ EDF มอบอุปกรณ์ไอซีที และงบประมาณสนับนุน
บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี ร่วมกับมูลนิธิ EDF มอบอุปกรณ์ไอซีที และงบประมาณสนับนุน
บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี ร่วมกับมูลนิธิ EDF มอบอุปกรณ์ไอซีที และงบประมาณสนับนุนภายใต้โครงการ Learning on the GO! แก่โรงเรียนบางหลวงวิทยา จังหวัดนครปฐม โดยโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวไปพัฒนาเป็นศูนย์สืบค้นวิทยบริการ หรือ Resource Search Center พร้อมกันนี้พี่ ๆ อาสาสมัครชาวเอชพียังได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดของตนเอง การสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองเพื่อสู่อาชีพในอนาคต รวมทั้งทำความรู้จักเอชพีประเทศไทยให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง
สำหรับศูนย์สืบค้นวิทยบริการจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดียิ่ง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน และพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีได้เพิ่มมากขึ้น2022-09-20 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 1688

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand