THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > EDF จัดอบรมหลักสูตรค่าย “บ้านของฉัน” ปีที่ 8
EDF จัดอบรมหลักสูตรค่าย “บ้านของฉัน” ปีที่ 8
มูลนิธิ EDF จัดอบรมหลักสูตรค่าย “บ้านของฉัน” ปีที่ 8 ภายใต้โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) แก่นักเรียนระดับแกนนำและคณะครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนในโครงการ 8 แห่ง ในจังหวัดสงขลา และเยาวชนจากกลุ่มชุมชนบ้านวัดกระชายทะเล ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำเยาวชน ให้สามารถพัฒนาตนเอง เปิดวิสัยทัศน์ และมุมมองใหม่ๆ พัฒนาภาวะการเป็นผู้นำที่ดี ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อนำความรู้ ที่ได้กลับไปเผยแพร่ ถ่ายทอด ให้กับน้อง ๆ เพื่อน ๆ ในโรงเรียนและชุมชนของตนเองต่อไป


 
2021-03-31 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 3725

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand