THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ “เกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน” ปี 2
ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ “เกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน” ปี 2
มูลนิธิ EDF ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ “เกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน” ปี 2 ของโรงเรียนวัดเกาะวังไทร จังหวัดนครปฐม สนับสนุนโดยบริษัทเดอเบล จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทยภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP โดยการติดตามโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินโครงการของโรงเรียนได้รับประโยชน์และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับอุปสรรค ปัญหา แนะนำแนวทางแก้ไข และการพัฒนาโครงการเพื่อต่อยอดโครงการในปีที่ 3 ต่อไป นอกจากนั้นนักเรียนยังได้ร่วมกันทำเวิร์คช้อปเกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างง่าย การทำเกษตรแนวใหม่ โทษของการใช้สารเคมีและวิธีป้องกัน เป็นต้น






 
2021-03-18 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 4027

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand