THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิ EDF ร่วมกับบริษัทเดอเบล จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรท้องถิ่นเกษตรอินทรีย์
มูลนิธิ EDF ร่วมกับบริษัทเดอเบล จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรท้องถิ่นเกษตรอินทรีย์
มูลนิธิ EDF ร่วมกับบริษัทเดอเบล จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรท้องถิ่นเกษตรอินทรีย์ “โครงการเกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน" ซึ่งเป็นโครงการปีที่ 2 ต่อจากโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร" โดย"มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในโครงการมีพืชผักปลอดสารพิษป้อนเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เป็นผลิตผลจากแปลงเกษตรอินทรีย์ 
นอกจากนี้ยังเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน จนเกิดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นด้านเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนเป้าหมาย ท้ายสุดมุ่งหวังให้ชุมชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ที่สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครัวเรือนที่จะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และชุมชนที่ยั่งยืน
 
สำหรับในปีนี้ขยายความร่วมมือไปทั้งหมด 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนายเหรียญ (กรุงเทพฯ) โรงเรียนบ้านปง (จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์และโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (จังหวัดชลบุรี) โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) (จังหวัดนครราชสีมา) โรงเรียนเกาะวังไทร (จังหวัดนครปฐม) โรงเรียนวัดทศทิศและโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ (จังหวัดปทุมธานี) โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง (อุดรธานี) และโรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) (จังหวัดอุบลราชธานี)
 


 


 


 


 
2020-08-18 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 3459

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand