THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิ EDF ขอขอบพระคุณ ผู้บริจาคชาวญี่ปุ่น (ไม่ประสงค์ออกนาม) เป็นอย่างสูง
มูลนิธิ EDF ขอขอบพระคุณ ผู้บริจาคชาวญี่ปุ่น (ไม่ประสงค์ออกนาม) เป็นอย่างสูง
มูลนิธิ EDF ขอขอบพระคุณ  ผู้บริจาคชาวญี่ปุ่น (ไม่ประสงค์ออกนาม) เป็นอย่างสูงที่เมื่อเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาได้มอบเงินทุนการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท  แบ่งเป็นทุนการศึกษา 360,000 บาทและโครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่อีก 640,000 บาท โดยรายละเอียดของโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณนั้นได้แก่
 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ จ.ร้อยเอ็ด ในโครงการปรับปรุงห้องสมุดและคอมพิวเตอร์พร้อมซื้อชุดหนังสือ
 
2. โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร จ.นครราชสีมา ในโครงการสร้างอ่างล้างมือและแปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียน
 
3. โรงเรียนบ้านหนองหมาก จ.นครราชสีมา ในโครงการซ่อมแซมห้องน้ำ
 
4. โรงเรียนสมสนุก จ.บึงกาฬ ในโครงการซ่อมแซมห้องน้ำ
 
5. โรงเรียนบ้านโนนดู่ จ.อำนาจเจริญ ในโครงการซ่อมแซมห้องน้ำและระบบระบายน้ำในโรงเรียน
 
6. โรงเรียนบ้านแพงพวย จ.บุรีรัมย์ ในโครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ำดื่มในโรงเรียน

และหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วผู้บริจาคยังได้เดินทางไปที่โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารและโรงเรียนบ้านหนองหมาก จ.นครราชสีมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2562 เพื่อเยี่ยมชมโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วพร้อมกับได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนในเรื่องประโยชน์ของการสนับสนุนทุนการศึกษาและโครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนและโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทที่ยังขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ อีกด้วย

อนึ่ง มูลนิธิ EDF ได้แจ้งไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ หรือระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน ส่งข้อมูลมายังมูลนิธิ EDF เพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการสรรหาผู้สนับสนุนอยู่เป็นประจำ 

ผู้บริจาคถ่ายรูปพร้อมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูและนักเรียนหน้าห้องน้ำใหม่ โรงเรียนบ้านหนองหมาก จ.นครราชสีมา

ผู้บริจาคกับผู้อำนวยการโรงเรียนถ่ายรูปหน้าอ่างล้างมือและแปรงฟัน โรงเรียนเสนารัฐ จ.นครราชสีมา
 
เด็กนักเรียนกำลังใช้อ่างล่างมือที่สร้างใหม่ โรงเรียนเสนารัฐ จ.นครราชสีมา
 
เด็กนักเรียนและคุณครูถ่ายรูปหน้าห้องสมุดที่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุง โรงเรียนบ้านเมืองหงส์ จ.ร้อยเอ็ด
 
ผู้บริจาคเดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองหมาก จ.นครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

 
2020-06-01 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5620

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand