THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิ EDF ร่วมกับบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และศึกษาดูงาน
มูลนิธิ EDF ร่วมกับบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และศึกษาดูงาน
มูลนิธิ EDF ร่วมกับบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และศึกษาดูงาน โครงการ ‘ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน จังหวัดสงขลา ปี 7 หรือ MPID ณ ร.ร.ชุมชนบ้านบ่อประดู่ จ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้ดำเนินโครงการในโรงเรียนทั้ง 12 แห่ง ในจ.สงขลา อาทิโครงการด้านการเกษตร พัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมรายได้ในโรงเรียน ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรม และคุณค่าศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดให้กับคนรุ่นหลังต่อไป
 
2019-07-05 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 3161

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand