THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ
มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ
มูลนิธิ EDF ร่วมกับบ. มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ ให้แก่นักเรียน และครู ที่เข้าร่วมโครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” ปีที่3 ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ อ.เมือง อ.บางสะพานน้อย อ.หัวหิน และอ.ปราณบุรี เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาทักษะทางความคิด ทักษะวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ แนวคิด ทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากโครงการ กลับไปพัฒนาตนเอง โรงเรียน และชุมชนต่อไป


 


 


 


 


 
2018-12-19 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 4742

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand