THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิEDF ร่วมกับมหาวิทยาลัยวอชิงตันจัดโครงการทัศนศึกษาปี่ที่3 ที่ จ.สกลนคร
มูลนิธิEDF ร่วมกับมหาวิทยาลัยวอชิงตันจัดโครงการทัศนศึกษาปี่ที่3 ที่ จ.สกลนคร
4-9 กันยายน 2559: มูลนิธิ EDF ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทัศนศึกษาภายใต้โครงการ University of Washington Exploration Seminar 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่3 นำโดย ดร.แสงจันทร์ รุ่งเรืองกลกิจ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในชนบท เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิEDF ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ รวมถึงการร่วมพักแรมแบบโฮมสเตย์กับชาวบ้านอีกด้วย
2016-09-12 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5783

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand