THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > สถานทูตสหรัฐฯร่วมกับมูลนิธิEDF จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนในจ.เชียงใหม่
สถานทูตสหรัฐฯร่วมกับมูลนิธิEDF จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนในจ.เชียงใหม่
25 – 27 มีนาคม 2559: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิ EDF จัดค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย 52 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ English Access Alumni Program เพื่อสร้างโอกาส และความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะกับเจ้าของภาษา  โดยเน้นหัวข้อ “เราคือพลเมืองที่กระตือรือร้น” ซึ่งประกอบด้วย ฐานฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
และฐานสร้างภาวะผู้นำ การแก้ปัญหา ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ จิตอาสา เรียนรู้การเปิดใจรับฟัง ปรับเปลี่ยน เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พร้อมกับรับความรู้ใหม่ เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป2016-04-01 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 6106

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand