THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > เรื่องจริงของเด็กนักเรียนทุนEDF > เรียนออนไลน์กับการปรับตัวของโรงเรียนในชนบท
เรียนออนไลน์กับการปรับตัวของโรงเรียนในชนบท

การเรียนออนไลน์ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเดินทางมาโรงเรียน ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทนั้นมีปัญหาที่เกิดขึ้นหลายอย่าง จากการสัมภาษณ์คุณครูท่านหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ข้อมูลกับมูลนิธิ  EDF ว่า ในชุมชนมีคนกลับมาจากกรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยทางโรงเรียนจะเตรียมใบงานและแบบฝึกหัดไว้และให้เด็กๆ มารับที่โรงเรียนเพื่อนำไปใช้เรียนออนไลน์ สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมอาจต้องลำบากกว่าชั้นมัธยมเนื่องจากต้องมีผู้ปกครองคอยเรียนไปด้วยกันกับเด็กด้วย

ปัญหาที่พบนอกจากเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรแล้ว บางครอบครัวมีอุปกรณ์ที่ใช้เรียนออนไลน์ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น ครอบครัวหนึ่งมีลูก 3 คนแต่มีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว ก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการให้พี่คนโตใช้โทรศัพท์มือถือเรียนคนเดียว ส่วนน้องๆ ที่เหลือต้องไปเรียนกับเพื่อนชั้นเดียวกันที่อาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียง โดยให้ระมัดระวังเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนั้น บางบ้านยังมีแต่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถสอนเด็กๆ ได้ ทางโรงเรียนจึงต้องขอความร่วมมือจากเด็กนักเรียนรุ่นพี่ที่อยู่บ้านใกล้ในการช่วยเหลือดูแลน้องๆ แทน
 


ดญ.ภัทรธิดา อายุ 14ปี เด็กนักเรียนทุนมูลนิธิEDF ชั้นม.2  รร.โนนสวาง จ.อำนาจเจริญ ขณะกำลังเรียนออนไลน์จากที่บ้าน


อย่างไรก็ตาม นอกจากภาระด้านการสอนแล้ว คุณครูยังมีบทบาทสำคัญในการทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองตระหนักถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อที่ทุกคนจะได้ร่วมมือร่วมใจกันคิดหาทางออกเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยกันประคับประคองกันและกันให้ผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปได้ โดยมุ่งหวังว่าจะไม่มีเด็กคนไหนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาไป
 


ตัวอย่างการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์จากโรงเรียนโนนสวาง อ.โซ่พิสัย จ.อำนาจเจริญ 


นอกจากการเรียนออนไลน์แล้ว โรงเรียนยังจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า On Hand สำหรับนักเรียนที่ไม่พร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ หรือรับชมผ่านเว็บไซต์ โดยครูจะจัดทำเอกสารใบงาน แบบฝึกหัดต่างๆ ให้เข้าใจง่ายพร้อมคู่มือแนะนำว่านักเรียนและผู้ปกครองจะต้องทำอะไรบ้าง และครูจะนำไปส่งมอบให้แก่นักเรียนถึงบ้านหรือให้ผู้ปกครองมารับที่โรงเรียน ส่วนใหญ่จะใช้วิธี On Hand นี้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาเนื่องจากวัยของเด็กยังไม่พร้อมที่จะเรียนแบบออนไลน์
 


คุณครูโรงเรียนบ้านจรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ นำใบงาน และแบบฝึกหัดไปส่งมอบในแบบ On Hand ให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ทางบ้านไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์


อีกปัญหาที่พบบ่อยครั้งคือ ตัวผู้ปกครองเองก็ไม่มีความเข้าใจเนื้อหาของวิชาที่บุตรหลานของตนเรียน จึงต้องโทรสอบถามกับคุณครูหรือหาคนในชุมชนที่พอจะอธิบายได้ให้มาช่วยเหลือ 

2021-10-12 | เรื่องจริงของเด็กนักเรียนทุนEDF | เปิดอ่าน 2738

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand