THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > เสียงจากผู้บริจาคทุน EDF > ประธานบริษัทนิคอน (ประเทศไทย) จำกัด กับมุมมองในฐานะผู้บริจาคทุนEDF
ประธานบริษัทนิคอน (ประเทศไทย) จำกัด กับมุมมองในฐานะผู้บริจาคทุนEDF
“การพัฒนาของประเทศไทยปัจจุบันขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรม มีบริษัทต่างชาติมาลงทุนทำกิจการในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่น ดังนั้นผมจึงเห็นว่าถ้าประเทศไทยมีการพัฒนาการศึกษาให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียม โอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนก็มีมากขึ้น ความเป็นอยู่ของพวกเขาก็จะดีขึ้น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและประเทศชาติแน่นอน”
     
ประธานบริษัทนิคอน (ประเทศไทย) จำกัด กับมุมมองในฐานะผู้บริจาคทุน EDF
 
คุณคานาซาว่า เคนอิจิ ประธานบริษัทนิคอน (ประเทศไทย)

“การพัฒนาของประเทศไทยปัจจุบันขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรม มีบริษัทต่างชาติมาลงทุนทำกิจการในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่น ดังนั้นผมจึงเห็นว่าถ้าประเทศไทยมีการพัฒนาการศึกษาให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียม โอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนก็มีมากขึ้น ความเป็นอยู่ของพวกเขาก็จะดีขึ้น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและประเทศชาติแน่นอน”

คุณเคนอิจิ คานาซาว่า ประธานบริษัท นิคอน ประเทศไทย จำกัด ได้แสดงความคิดเห็นว่ากุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนา และกำจัดปัญหาความยากจนได้คือการศึกษา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าการศึกษาของไทยมีข้อจำกัดมาก และผู้คนที่ได้รับการศึกษาในระดับสูงๆส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีฐานะดี ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อยในประเทศเท่านั้น

คุณคานาซาว่า ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานบริษัทนิคอน (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ซึ่งตรงกับช่วงที่ประเทศไทยมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก เขากล่าวว่าช่วงเวลานั้นกรุงเทพนั้นดูไม่สวยงามและทันสมัยเหมือนตอนนี้ มีตึกที่หยุดก่อสร้างมากมาย รถราต่างๆก็ไม่ได้ทันสมัยอย่างตอนนี้
  ประธานบริษัทนิคอน (ประเทศไทย) จำกัด คุณคานาซาว่า เคนอิจิ


ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังก้าวหน้าไปมากกว่าชาติใดในแถบภูมิภาคนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพราะในปัจจุบันทิศทางการศึกษาของประเทศไทยยังเป็นอะไรที่คลุมเครือ อีกทั้งการกระจายโอกาสทางการศึกษาก็ยังไม่เท่าเทียมกัน สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคหลักในการพัฒนาประเทศ

คุณคานาซาว่ายังบอกอีกว่าการทำให้ปัญหาความยากจนในประเทศไทยหมดไปได้นั้นยากมาก ขนาดที่ญี่ปุ่นเองก็ยังมีคนยากจน ที่มีรายได้น้อยอยู่เหมือนกัน แต่พวกเราต่างก็ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน แล้วแต่ว่าใครต้องการเรียนให้มากเท่านั้น แต่ที่ประเทศไทย การศึกษาขั้นสูงนั้นมีไว้ให้คนที่มีฐานะร่ำรวยเท่านั้น เพราะฉะนั้นคนที่มีฐานะต่ำกว่าก็จะไม่ได้ศึกษาหาความรู้ในวิทยาการใหม่ๆ ก็เลยไม่มีคุณสมบัติไปประกอบอาชีพ และทำให้ไม่มีรายได้ตามมาเป็นเหมือนห่วงโซ่

เมื่อถามถึงการเข้ามาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของทางภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน ทางคุณคานาซาว่า เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับการพัฒนาประเทศ เพราะการที่จะรอทางภาครัฐมาช่วยเหลืออย่างเดียว บางทีอาจจะล่าช้าหรือต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน หรือแม้แต่ปัญหาบางอย่างที่บางทีรัฐบาลอาจจะมองไม่เห็น แต่เมื่อมาได้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาช่วยกันก็ทำให้การแก้ไขปัญหานั้นๆ ขยายไปในวงกว้างและครอบคลุมมากขึ้น

สำหรับการช่วยเหลือสังคมของบริษัทนิคอนนั้น ทางบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินงานเป็นหลัก โดยทางบริษัทมีแผนกที่ทำการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะ กิจกรรมหลักที่ทำมาอย่างต่อเนื่องก็คือการช่วยเหลือเด็กพิการแขนขา และพิการทางสมอง รวมทั้งการจัดการประกวดภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องนิคอนจากทั่วโลกเพื่อนำเงินไปใช้ในการพัฒนาสังคมทางด้านต่างๆ แต่สำหรับบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) นั้นไม่มีแผนกที่ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเหมือนกับที่บริษัทแม่ แต่ก็มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ทำอยู่หลายครั้ง เช่นที่ผ่านมาคือ การรวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิจากคนภายในบริษัททั้งหมดตามศรัทธา เป็นต้น นอกจากนั้นก็เป็นการบริจาคส่วนตัวให้กับ EDF เท่านั้น ซึ่งทางระดับผู้บริหารทั้งคนญี่ปุ่นและคนไทยต่างก็คุยกันอยู่ว่าจะทำกิจกรรมเพื่อสังคมในนามบริษัทอย่างไรดี

สุดท้ายทางคุณคานาซาว่า ยังได้กล่าวว่าตัวเขาเองอยากจะเดินทางไปเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนที่ตัวเองช่วยเหลือที่ภาคอีสานเป็นอย่างมาก แต่ยังไม่มีเวลา และตอนนี้โรงเรียนทั่วประเทศก็เปิดเทอมหมดแล้ว เขาก็อยากให้เด็กนักเรียนทุน EDF ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พร้อมๆ กับการช่วยเหลือครอบครัวเท่าที่จะช่วยได้ ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่อาจจะลำบากอยู่บ้าง แต่ก็อยากจะให้ทุกคนอดทนเพื่อตนเอง และครอบครัว
 
2010-06-06 | เสียงจากผู้บริจาคทุน EDF | เปิดอ่าน 11073

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand