THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > เสียงจากผู้บริจาคทุน EDF > คุณปณัสย์ จิรวณิชชากร: กว่า10ปีของการเป็นผู้บริจาค EDF
คุณปณัสย์ จิรวณิชชากร: กว่า10ปีของการเป็นผู้บริจาค EDF
"ผมอยากจะฝากข้อความถึงคนไทยด้วยกันให้มาร่วมกันช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส อยากให้ผู้ที่พอมีกำลังในการช่วยเหลือสังคม ได้ช่วยกันบริจาคเงินแม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่อีกมาก บางทีหากเราแบ่งปันเงินบางส่วนจากการจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดหรือฉลองเทศกาลแต่ละครั้ง เงินจำนวนนี้อาจช่วยให้เด็กด้อยโอกาสคนหนึ่งได้รับการศึกษาต่อเนื่องกันได้หลายปี การช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษามีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้น และแน่นอน ย่อมส่งผลดีถึงตัวท่านเองไม่มากก็น้อย"
 
 
     
คุณปณัสย์ จิรวณิชชากร: กว่า10ปีของการเป็นผู้บริจาค EDF
 
บทสัมภาษณ์ คุณปณัสย์ จิรวณิชชากร

คุณปณัสย์ จิรวณิชชากร เป็นผู้บริจาคที่ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนในโครงการฯ ของมูลนิธิ EDF มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว คุณปณัสย์จบการศึกษาปริญญาตรีและโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท GK Finechem กับหุ้นส่วนชาวญี่ปุ่น ล่าสุดได้ก่อตั้งและบริหารบริษัท Top Plaspack ร่วมกับพี่ชาย

คุณปณัสย์ กล่าวว่า ผมได้เริ่มต้นการบริจาคโดยผ่านทางสมาคมและมูลนิธิอื่นมาก่อน หลังจากนั้นผมก็ได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิ EDF จึงได้ทราบว่า EDF นั้นมีกระบวนการทำงานอย่างไร จึงได้ตัดสินใจเริ่มบริจาคทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนในพื้นที่ห่างไกลในโครงการของ EDF อีกทางหนึ่ง ตั้งแต่ พ.ศ.2541 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพราะคิดว่า การเสียสละเงินเพียงเล็กน้อยโดยที่ตัวเองไม่เดือดร้อนแต่สามารถช่วยให้เด็กๆ ที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่ดี เพราะการศึกษาหรือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กทุกคน เด็กที่ได้รับการศึกษาที่ดี นอกจากจะไม่เป็นภาระของสังคมแล้วพวกเขายังสามารถที่จะเติบโตเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต
  คุณปณัสย์ จิรวณิชชากร ผู้บริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน มาเกือบ 10 ปี

การศึกษาของประเทศไทยยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับอีกหลายๆ ประเทศ แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย หรือสิงคโปร์ ระดับความรู้ของเด็กไทยโดยเฉลี่ยยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไทยในชนบทที่ยังขาดโอกาสด้านการศึกษาอยู่มาก จึงไม่สามารถที่จะยกระดับการศึกษาของเด็กไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างน้อยที่สุดเด็กไทยควรได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ

ผมอยากจะฝากข้อความถึงคนไทยด้วยกันให้มาร่วมกันช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส อยากให้ผู้ที่พอมีกำลังในการช่วยเหลือสังคม ได้ช่วยกันบริจาคเงินแม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่อีกมาก บางทีหากเราแบ่งปันเงินบางส่วนจากการจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดหรือฉลองเทศกาลแต่ละครั้ง เงินจำนวนนี้อาจช่วยให้เด็กด้อยโอกาสคนหนึ่งได้รับการศึกษาต่อเนื่องกันได้หลายปี การช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษามีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้น และแน่นอน ย่อมส่งผลดีถึงตัวท่านเองไม่มากก็น้อย
2010-06-06 | เสียงจากผู้บริจาคทุน EDF | เปิดอ่าน 10909

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand