THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > เสียงจากผู้บริจาคทุน EDF > SAMSUNG, Voicing Public Concern
SAMSUNG, Voicing Public Concern
“การช่วยเหลือ สังคม ของ องค์กร ภาคธุรกิจ นั้นเปรียบเสมือน การเป็นกระบอกเสียง บอกให้ คนในสังคม ที่มีโอกาสมากกว่า ได้รับรู้ว่า ยังมี ผู้คนที่ยังต้องการ โอกาสในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ อีกมาก ตัวอย่างเช่น โรงเรียนในชนบท ที่มีนักเรียนยากจน เป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงเรียน ก็ไม่สามารถ ที่จะรองรับ ภาระในการดูแลเด็กๆ เหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งหมด ดังนั้น การช่วยเหลือจาก องค์กรภายนอก นั้นเป็นสิ่งจำเป็น โดยหวังว่า องค์กรเหล่านี้ จะช่วยผลักดัน และขับเคลื่อน สังคม ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมกัน ไปพร้อมๆ กับการลดช่องว่าง ทางสังคม ของประเทศไทย ให้น้อยลง ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกฝ่าย”
SAMSUNG, Voicing Public Concern
 
คุณมนาเทศ อันนวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด ธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์

อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้ภาคธุรกิจนั้นได้มีแนวโน้มในการที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมมากขึ้นโดยเชื่อว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรของตนดีขึ้นแล้ว จุดประสงค์หลักของการช่วยเหลือสังคมขององค์กรภาคธุรกิจก็คือการตอบแทนประโยชน์ให้กับสังคมหรือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่านั่นเอง

สำหรับการดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมของบริษัทซัมซุงเอเชีย นั้นถือได้ว่ามีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนแน่นอน และเป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง นั่นคือการสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในการคิดริเริ่มและพัฒนาโครงการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมภายใต้ชื่อโครงการ “SAMSUNG Digital Hope” ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2003 นับจนปัจจุบันได้สนับสนุนโครงการไปแล้วกว่า 38 โครงการใน 7 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและเวียดนาม ซึ่งคิดเป็นเงินในรวมโครงการทั้งหมดกว่า 90 ล้านบาท โดยในปี 2546 นั้น EDF ได้เสนอโครงการ Young Cyber Journalist และได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการนี้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการให้เยาวชนจาก 5 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสนใจและใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้สื่อข่าวออนไลน์ได้มาเข้าร่วมฝึกทักษะการเป็นนักข่าวที่ดีโดยที่บริษัทซัมซุงจะสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอ เป็นต้น

ทาง EDF ได้เข้าพบคุณมนาเทศ อันนวัฒน์ ผู้จัดการตลาดอาวุโส ของบริษัทไทยซัมซุงอิเลคทรอนิคส์ เพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Young Cyber Journalist ของ EDF โดยคุณมนาเทศได้แสดงความคิดเห็นว่าการช่วยเหลือสังคมของภาคธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรขนาดใหญ่นั้นจะต้องไม่หวังเพียงแต่ผลกำไรให้กับองค์กรของตนเท่านั้น แต่ควรที่จะคำนึงถึงประโยชน์ไปสู่สังคมรอบข้างและให้โอกาสของคนที่มีโอกาสน้อยกว่าเรา สำหรับโครงการ Young Cyber Journalist นี้เป็นโครงการที่ให้เด็กๆ ในพื้นที่ชนบทได้แสดงความคิดเห็นต่อ เหตุการณ์ที่อยู่รอบตัว และยังทำให้เด็กๆ กล้าแสดงออก รวมทั้งเป็นการปลูกฝังวิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชนอีกทางหนึ่งด้วย

คุณมนาเทศ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ "สำหรับหน่วยงาน ที่ต้องการทำโครงการ ช่วยเหลือสังคม เอาไว้ได้อย่างน่าคิดว่า การช่วยเหลือ สังคม ของ องค์กร ภาคธุรกิจ นั้นเปรียบเสมือน การเป็นกระบอกเสียง บอกให้ คนในสังคม ที่มีโอกาสมากกว่า ได้รับรู้ว่า ยังมี ผู้คนที่ยังต้องการ โอกาสในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ อีกมาก ตัวอย่างเช่น โรงเรียนในชนบท ที่มีนักเรียนยากจน เป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงเรียน ก็ไม่สามารถ ที่จะรองรับ ภาระในการดูแลเด็กๆ เหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งหมด ดังนั้น การช่วยเหลือจาก องค์กรภายนอก นั้นเป็นสิ่งจำเป็น โดยหวังว่า องค์กรเหล่านี้ จะช่วยผลักดัน และขับเคลื่อน สังคม ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมกัน ไปพร้อมๆ กับการลดช่องว่าง ทางสังคม ของประเทศไทย ให้น้อยลง ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกฝ่าย"


คุณมนาเทศ อันนวัฒน์
2010-06-06 | เสียงจากผู้บริจาคทุน EDF | เปิดอ่าน 10488

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand