THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > พื้นที่ดำเนินงาน
พื้นที่ดำเนินงาน

มูลนิธิ EDF เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนในปี 2531 ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งแรกโดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนในปีแรกเพียง 41 คนเท่านั้น ต่อมาด้วยการสนับสนุนจากผู้บริจาคและภาคส่วนต่างๆในสังคม ในปัจจุบัน มูลนิธิ EDF ได้ขยายพื้นที่ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาจนครอบคลุม 61 จังหวัดของประเทศไทย ในพื้นที่เป้าหมายมากกว่า 5,800 โรงเรียน โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนไปแล้วกว่า 414,000 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษามากกว่า 734 ล้านบาท และยังมีโครงการพัฒนาอื่นๆอีกกว่า 300 โครงการ ทั่วประเทศไทย 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand