THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิ EDF ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
มูลนิธิ EDF ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
มูลนิธิ EDF ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนภายใต้โครงการ Safety School Project แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) โรงเรียนวัดหัวสวน (ละม่อมประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านปลายคลอง ครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน โดยมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำซีพีอาร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ เช่น จากภาวะหมดสติ ภาวะฮีตสโตรกหรือลมแดดช่วงอากาศร้อนจัด การจัดท่านอนที่ปลอดภัย การปฐมพยาบาลผู้สำลักกรณีรู้สึกตัว การสำลักและมีสิ่งแปลกปลอมติดคอ แผนปฏิบัติการตอบสนองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทษและผลเสียของยาเสพติด การปฏิเสธอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล การป้องกันอัคคีภัยและการช่วยเหลือ แนวทางการปฏิบัติการอพยพหนีไฟ เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้มอบอุปกรณ์วัดความดันและอุปกรณ์ดับเพลิงแก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการด้วย

2023-07-12 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 1083

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand