THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > กลุ่มธุรกิจ TCP จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน
กลุ่มธุรกิจ TCP จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน

มูลนิธิ EDF ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจ TCP จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน โครงการ ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จังหวัดนครปฐม เปิดโอกาสให้คณะครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประโยชน์ของการร่วมโครงการ การบริหารจัดการ ตลอดจนถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขเพื่อให้ไปสู่ผลลัพธ์และความสำเร็จ และการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเกษตรอินทรีย์เข้าสู่วิชาเรียน

สำหรับโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร" ริเริ่มโดยกลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมกับมูลนิธิ EDF เพื่อให้นักเรียน และชุมชนในพื้นที่เป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การผลิต การคัดสรรอาหารที่ปลอดภัยตามธรรมชาติ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านชุมชนของกลุ่มธุรกิจ TCP

2019-12-25 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 3041

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand